Komplexní podpora a pomoc dětem s postižením a jejich rodinám v České republice a prezentace případových závěrečných zpráv o rané péči klienta jako příklad dobré praxe

Show simple item record

dc.contributor.author Šándorová, Zdenka cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:44:11Z
dc.date.available 2019-05-22T08:44:11Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 0555-5574 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72842
dc.description.abstract Téma příspěvku je velmi aktuální v celosvětovém a Evropském kontextu. Přináší teoretické informace o koncepci sociální model rané péče v České republice a praktické případové studie včetně závěrečných zprávy týkající se rané péče/ intervence. Jsou uvedeny konkrétní činnosti v rámci systému komplexní podpory a pomoci dětem s postižením a jejich rodinám. Autor aplikuje teoreticko-praktický přístup. Je toho názoru, že „praxe bez teorie je jako slepec na cestě a teorie bez praxe je jako vůz bez nápravy.“ cze
dc.format p. 70-84 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Psychológia a patopsychológia dieťaťa, volume 52, issue: 1 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Komplexnost cze
dc.subject Raná péče/ intervence cze
dc.subject Dítě cze
dc.subject Rodina cze
dc.subject Sociální služba cze
dc.subject complexity, early intervention, child, family, social service eng
dc.title Komplexní podpora a pomoc dětem s postižením a jejich rodinám v České republice a prezentace případových závěrečných zpráv o rané péči klienta jako příklad dobré praxe cze
dc.title.alternative The complex support and assistance to children with disability and their families in the Czech Republic and the presentation of case final reports on early care of client as an example of good practice eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The theme of the paper is very topical in global and European context. It brings theoretical information on the concept of a social model of early care in the Czech Republic and practical case studies and final reports related to the early care provision which demonstrate tangible activities within the system of the complex support and assistance to children with disability and their families. The author applies the theoretical-practical approach as she is of the opinion that „the practice without theory is as a blind person on the road and the theory without practice is as a cart without an axle.“ eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39882657 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account