Německé kolonie Weska, Gunstdorf a Kleindorf (1780–1946): Případová studie k asimilačním procesům v malých jazykových enklávách

Show simple item record

dc.contributor.author Novotný, René cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:42:51Z
dc.date.available 2019-05-22T08:42:51Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1213-1733 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72830
dc.description.abstract Tři malé osady jménem Veská (Weska), Staročernsko (Gunstdorf) a Malolánské (Kleindorf) nedaleko českého města Pardubice ve východních Čechách byly založeny mezi lety 1780 a 1782. Jejich obyvateli byli německy mluvící emigranti z Kladska a Slezska, které byly už dříve anektovány Pruskem. Tyto tři vesnice patřily do skupiny dvanácti takových osad ležících uprostřed téměř čistě českého regionu. Cílem tohoto příspěvku je podat věrný obraz etnokulturních a asimilačních procesů založený na archivním výzkumu. Jinými slovy, autor se pokouší odpovědět na otázku, proč se původně německé vesnice počeštily už dlouho před druhou světovou válkou. Dynamika těchto procesů přitom nebyla zprvu vysoká a teprve později akcelerovala. Poslední rodilý Němec z Veské nicméně zemřel až v roce 1946. cze
dc.format p. 79–147 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Východočeský sborník historický, volume 33, issue: neuvedeno cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Němci cze
dc.subject jazykové envklávy cze
dc.subject raabizace cze
dc.subject kolonizace cze
dc.subject integrace cze
dc.subject asimilace cze
dc.subject německé školství cze
dc.subject smíšená manželství cze
dc.subject nacionalismus cze
dc.subject Pardubicko cze
dc.subject Germans eng
dc.subject language enclaves eng
dc.subject Raab’s system eng
dc.subject colonization eng
dc.subject integration eng
dc.subject assimilation eng
dc.subject German schools eng
dc.subject mixed marriages eng
dc.subject nationalism eng
dc.subject Pardubice region eng
dc.title Německé kolonie Weska, Gunstdorf a Kleindorf (1780–1946): Případová studie k asimilačním procesům v malých jazykových enklávách cze
dc.title.alternative The German Settlements of Weska, Gunstdorf and Kleindorf (1780–1946): A Case Study of the Assimilation Processes in Small German Language Enclaves eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Three small settlements named Weska (Veská), Gunstdorf (Staročernsko) and Kleindorf (Malolánské) near the Czech town of Pardubice/Pardubitz in East Bohemia were established between 1780 and 1782. Their inhabitants were German-speaking emigrants from the regions of Glatz (County of Glatz) and Silesia which had been annexed by Prussia before. The three villages belonged to the group of twelve such settlements in the almost purely Czech region. The aim of this paper is to create a true image of ethnocultural and assimilation processes based on archival research. In other words, the author sought an answer to the question of why originally German villages got eventually  Czechified long before the Second World War. The dynamics of these processes were not too rapid at first and only accelerated later. The last native German of Weska, however, died as late as 1946. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID SGS_2018_008/Podpora vědeckých a prezentačních aktivit studentů doktorského programu Historie a magisterského programu Kulturní dějiny: badatelské trendy a aktuální metody výzkumu středověku, novověku a současných dějin. cze
dc.identifier.obd 39882573 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account