Technologicko-provozní aspekty obnovy tratě Rakovník – Mladotice

Show simple item record

dc.contributor.author Kopáč, Vladimír cze
dc.contributor.author Matuška, Jaroslav cze
dc.contributor.author Loucký, Petr cze
dc.contributor.author Matuška, Jaroslav cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:39:23Z
dc.date.available 2019-05-22T08:39:23Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1210-3942 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72801
dc.description.abstract Článek přináší výstupy projektů studentské grantové soutěže, jejichž cílem bylo zhodnotit současný stav provozu na trati Rakovník – Kralovice u Rakovníka (- Mladotice), navrhnout opatření pro zvýšení její atraktivity a zhodnotit jejich dopady jak v oblasti provozně-technologické, tak v oblasti dostupnosti vybraných cílů pro obyvatele přilehlých obcí. Vzhledem k zaměření projektů (obor technologie a řízení dopravy) nebyly zkoumány otázky ekonomické, které by měly patrně rozhodující váhu při úvahách o realizaci uvedených opatření. cze
dc.format p. 12-16 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Nová železniční technika : nové železniční trendy, volume 3, issue: červen 2018 cze
dc.rights pouze v rámci univerzity cze
dc.subject regionální dráha cze
dc.subject jízdní doby cze
dc.subject přejezd cze
dc.subject oblouk cze
dc.subject omezení rychlosti cze
dc.subject local railway line eng
dc.subject operational times eng
dc.subject level crossing eng
dc.subject curve eng
dc.subject speed constraint eng
dc.title Technologicko-provozní aspekty obnovy tratě Rakovník – Mladotice cze
dc.title.alternative Technological and Operational Aspects of the Rakovník - Mladotice Line Reneval eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The paper brings results of the student´s grant competition. The goal of the paper was the evaluation of the current operation on the railway line Rakovník - Kralovice (-Mladotice), proposals of means to increase its attractiveness and evaluation of their effects on operation anch technology as well as on accessibility to the selected destinations for inhabitans of the adjacent communities. The economical questions which should have been decisive were not considered. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID SGS_2017_009/Dopravní technika, technologie a řízení cze
dc.identifier.obd 39882266 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account