Komplexní průzkum dvou olejomaleb ze souboru obrazů křížové cesty od Josefa Cereghettiho z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli

Show simple item record

dc.contributor.author Machačko, Luboš cze
dc.contributor.author Peňázová, Monika cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:36:03Z
dc.date.available 2019-05-22T08:36:03Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1805-0050 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72774
dc.description.abstract Tento příspěvek se zabývá průzkumem dvou barokních obrazů od chrudimského malíře Josefa Cereghettiho (1722–1799). Díla pocházejí z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, kde jsou součástí čtrnácti zastavení křížové cesty. Josef Cereghetti dnes patří k méně známým umělcům, více se proslavil svojí literární činností, zejména slavnou Chrudimskou kronikou. V rámci studentské grantové soutěže UPa bylo možné provést rozsáhlý průzkum zaměřený jak na materiálové složení maleb a podložek, tak i na umístění děl a osobnosti autora do širšího umělecko-historického kontextu. V rámci průzkumu byly použity jak běžné fotodokumentační techniky, tak i speciální zobrazovací, instrumentální a analytické metody. cze
dc.format p. 58-63 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Fórum pro konzervátory-restaurátory, volume 2018, issue: podzim cze
dc.rights open access cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject křížová cesta cze
dc.subject Cereghetti cze
dc.subject dokumentace cze
dc.subject elektromagnetické záření cze
dc.subject investigation eng
dc.subject Stations of the Cross eng
dc.subject documentation eng
dc.title Komplexní průzkum dvou olejomaleb ze souboru obrazů křížové cesty od Josefa Cereghettiho z kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli cze
dc.title.alternative Complete investigation of two oil paintings from the Stations of the Cross by Josef Cereghetti from the church of the Raising of the Holy Cross in Litomyšl eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated This paper deals with investigation of two baroque paintings by Chrudim’s painter Josef Cereghetti (1722–1799). The artworks belong among 14 paintings of the Stations of the Cross in the church of the Raising of the Holy Cross in Litomyšl. Josef Cereghetti belongs to less known artists nowadays. He is more known for his literary activities, especially the famous Chrudim’s chronicle. The extensive investigation focused on the material composition of paintings and supports, as well as setting of the artworks and its author into broader art-historical context was carried out as a part of an intern student grant competition at University of Pardubice. Usual photographic and documentation techniques, as well as special imaging, instrumental and analytic methods were used during the investigation. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID SGS_2018_014/Komplexní průzkum dvou barokních obrazů z křížové cesty v děkanském kostele v Litomyšli od Josefa Cereghettiho cze
dc.identifier.obd 39882014 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account