Demand forecasting in chemical industry

Show simple item record

dc.contributor.author Paták, Michal cze
dc.contributor.author Pecinová, Zuzana cze
dc.contributor.author Branská, Lenka cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:29:46Z
dc.date.available 2019-05-22T08:29:46Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 0033-2496 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72718
dc.description.abstract Demand forecasting is one of the key business processes, but its effective management in the chemical industry has not been sufficiently resolved. That is why the given area became the subject of primary quantitative research in Czech chemical companies. The aim was to find out what factors influencing demand are taken into account, what sources of information are used as inputs and what methods are used in forecasting. It was found that businesses most often consider the product price, its modification, and the seasonality of sales. Therefore, they use historical sales as the main input data, but they do not process these data with an adequate statistical forecasting method. The predominant forecasting method is Sales Force Composite. Improvements in demand forecasting in chemical industry enterprises should therefore focus on wider use of sophisticated statistical methods to make forecasts more accurate. eng
dc.format p. 1259-1262 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Przemysl chemiczny, volume 97, issue: 8 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject demand forecasting eng
dc.subject chemical industry eng
dc.subject business proces eng
dc.subject forecasting method eng
dc.subject chemical enterprise eng
dc.subject předvídání poptávky cze
dc.subject chemický průmysl cze
dc.subject podnikový proces cze
dc.subject předpovědní metoda cze
dc.subject chemický podnik cze
dc.title Demand forecasting in chemical industry eng
dc.title.alternative Předvídání poptávky v chemickém průmyslu cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Předpovídání poptávky je jedním z klíčových podnikových procesů, avšak jeho efektivní řízení v chemickém průmyslu není dostatečně vyřešeno. Proto se daná oblast stala předmětem primárního kvantitativního výzkumu v českých chemických podnicích. Cílem bylo zjistit, jaké faktory ovlivňující poptávku jsou zvažovány, jaké zdroje informací jsou využívány jako vstupy a jaké metody se využívají při předpovídání. Bylo zjištěno, že podniky nejčastěji zvažují cenu produktů a její modifikace a sezónnost prodejů. Proto používají historické prodeje jako hlavní vstupní data, avšak tato data nezpracovávají adekvátní statistickou předpovědní metodou. Převládající předpovědní metodou je odhad prodejců. Proto by zlepšování v oblasti předpovídání poptávky v podnicích chemického průmyslu mělo být zaměřeno zejména na širší využívání sofistikovaných statistických metod, které by umožnilo zpřesnit předpovědi. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.15199/62.2018.8.5 eng
dc.identifier.wos 000449309100010 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85063337185
dc.identifier.obd 39881638 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account