Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice

Show simple item record

dc.contributor.author Říhová, Vladislava cze
dc.contributor.author Křenková, Zuzana cze
dc.contributor.author Kučerová, Irena cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:18:16Z
dc.date.available 2019-05-22T08:18:16Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1212-1487 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72622
dc.description.abstract Článek přináší ucelený přehled všech typů mozaikových kostek vyráběných na našem území, které výtvarníci v bývalém Československu užívali pro mozaikovou tvorbu. Kromě v literatuře uváděného štípaného a prefabrikovaného, tzv. do kleští mačkaného mozaikového skla a sintrované mozaiky článek popisuje výrobu mozaikových prefabrikátů, které se zhotovovaly v 50. letech 20. století v Železném Brodě. Podrobně vysvětluje rozdíly ve výrobě vertikálně a rotačně mačkaných kamenů, lokalizuje jejich výrobu a uvádí její dataci, specifikuje jejich vzhled. Věnuje se technologii výroby litých (válcovaných) mozaikových kostek, které bývají zaměňovány za sintrované. Přehled typologie je zakončen shrnutím historie mozaikové tvorby z plochého skla. Součástí popisu jednotlivých technologií výroby mozaikových kamenů jsou příklady děl, které z nich byly vytvořeny. cze
dc.format p. 133-148 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Průzkumy památek, volume 25, issue: 1 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject skleněná mozaika cze
dc.subject typologie skleněné mozaiky cze
dc.subject vertikálně mačkaná mozaika cze
dc.subject rotačně mačkaná mozaika cze
dc.subject štípaná mozaika cze
dc.subject litá mozaika cze
dc.subject sintrovaná mozaika cze
dc.subject mozaika z plochého skla cze
dc.subject monumentální realizace druhé poloviny 20. století cze
dc.subject glass mosaic eng
dc.subject typology of glass mosaic eng
dc.subject pressed mosaic eng
dc.subject split mosaic eng
dc.subject cast mosaic eng
dc.subject sintered mosaic eng
dc.subject mosaic of flat glass eng
dc.subject monumental realization of the second half of the 20th century eng
dc.title Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice cze
dc.title.alternative A survey of the typology of glass tesserae used in the post-war artificial mosaic eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The article provides a comprehensive overview of all types of mosaic tesserae produced in our territory that were used by artists in the former Czechoslovakia for mosaic works. Except in the literature of the split and prefabricated, so-called pliers of pressed mosaic glass and sintered mosaic, the article describes the production of mosaic prefabricates, which were made in the 1950s in Železný Brod. It explains in detail the differences in the production of vertically and rotationally pressed stones, localizes their production and presents its data, specifying their appearance. It is devoted to the technology of producing cast (rolled) mosaic cubes, which are confused with sintered ones. The overview of the typology ends with a summary of the history of mosaic creation from flat glass. Part of the description of individual mosaic stone production technologies are examples of the works that have been created. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID DG16P02M056/Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene cze
dc.identifier.obd 39881158 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account