Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci

Show simple item record

dc.contributor.author Říhová, Vladislava cze
dc.contributor.author Křenková, Zuzana cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:18:08Z
dc.date.available 2019-05-22T08:18:08Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1212-1487 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72621
dc.description.abstract Cílem studie je ověřeni a doplněni základních dat z dějin povalečné mozaikové tvorby, resp. z dějin nejvýznamnější socialistické mozaikářské dílny na našem území. Mnohé z jejich realizaci dodnes existuji a stávají se předmětem zájmu nejen teoretiků a historiků uměni, ale také laické veřejnosti, která v „objevování kvalit povalečné architektury a uměni pomalu nachází zálibu. S povzbuzeným vnímáním těchto děl jdou často ruku v ruce pokusy o jejich záchranu nebo restaurování. Proto by náš text měl v první řadě posloužit jako základní přehled a podpořit zájem o jeden z důležitých oborů monumentálního uměni. cze
dc.format p. 113-132 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Průzkumy památek, volume 25/2018, issue: 1 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject mozaika cze
dc.subject tavba skla cze
dc.subject mozaikářská dílna cze
dc.subject Česka mosaika cze
dc.subject Ústředí uměleckých řemesel cze
dc.subject monumentální uměni 2. poloviny 20. století cze
dc.subject Michal Ajvaz cze
dc.subject František Tesař cze
dc.subject Josef Kaplický cze
dc.subject Miroslav Houra cze
dc.subject Antonín Klouda cze
dc.subject mosaic eng
dc.subject glass melting eng
dc.subject mosaic studio eng
dc.subject Czech mosaic eng
dc.subject Arts and Crafts Centre eng
dc.subject monumental art of the 2nd half of the 20th century eng
dc.subject Michal Ajvaz eng
dc.subject František Tesař eng
dc.subject Josef Kaplický eng
dc.subject Miroslav Houra eng
dc.subject Antonín Klouda eng
dc.title Mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci cze
dc.title.alternative The Arts and Crafts Centre mosaic studio and its predecessors eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated The study seeks to verify and complete the basic information about the history of post‑war mosaic production, or the history of the most significant socialist mosaic studio in the Czech lands. Many of its artefacts have survived and came under scrutiny of theoreticians and art historians as well as the general public that slowly discovers qualities of post‑war architecture and art. Hand in hand with such revealed interest, people often attempt to rescue and restore those artefacts. Therefore, this text should primarily be an elemental overview which supports interest in one of the important fields of monumental art. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.project.ID DG16P02B030/České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. cze
dc.identifier.obd 39881157 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account