Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově

Show simple item record

dc.contributor.author Ďoubal, Jakub cze
dc.contributor.author Lesniaková, Petra cze
dc.contributor.author Říhová, Vladislava cze
dc.contributor.author Vojtěchovský, Jan cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:18:00Z
dc.date.available 2019-05-22T08:18:00Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1212-1487 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72620
dc.description.abstract V letech 1706–1707 byla v Křenově (okres Svitavy) postavena hřbitovní kaple sv. Isidora. Její interiér byl brzy vyzdoben malbami, štukaturami a mobiliářem, které tvořily náročný vrcholně barokní gesamtkunstwerk. Udržování budovy mělo na starosti náboženské bratrstvo sv. Isidora (1713–1783), později budovu opravovala místní farnost. Po roce 1945 stavba chátrala, postupně došlo k narušení střechy a z toho vyplývajícím poškozením interiérové výzdoby. V letech 2012–2015 prováděli restaurátorské a související práce na nástěnných malbách a štukaturách odborníci a studenti z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. V interiéru kaple byly realizovány nejprve vstupní restaurátorské, přírodovědné i humanitně zaměřené průzkumy štukatur a nástěnných maleb. Získané poznatky byly doplněny při následných restaurátorských pracích. Nálezy učiněné v rámci průzkumů poskytly informace o práci původních tvůrců výzdoby, druhotných zásazích, ale i fenoménech a příčinách poškození, které bylo nutné popsat před formulací koncepce restaurátorských prací. Výše zmíněná poškození způsobená zatékáním, byla hlavním problémem následujícího restaurování. cze
dc.format p. 47-70 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Průzkumy památek, volume 25, issue: 1 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Křenov cze
dc.subject kaple sv. Isidora cze
dc.subject vrcholné baroko cze
dc.subject restaurátorský průzkum cze
dc.subject přírodovědný průzkum cze
dc.subject uměleckohistorický průzkum cze
dc.subject štukatury cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject polychromie cze
dc.subject 9 kůrů andělských cze
dc.subject Křenov eng
dc.subject Saint Isidore’s Chapel eng
dc.subject High Baroque eng
dc.subject restoration research eng
dc.subject natural scientific research eng
dc.subject humanity research eng
dc.subject stucco decoration eng
dc.subject mural paintings eng
dc.title Mezioborový průzkum nástěnných maleb a štukatur kaple sv. Isidora v Křenově cze
dc.title.alternative Interdisciplinary Research of Murals and Stucco Decorations of Saint Isidore’s Chapel in Křenov eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated A burial chapel consecrated to Saint Isidore was built between 1706 and 1707 in Křenov (Svitavy district). Shortly after, the interior was equipped with paintings, stuccos, and furniture in the High Baroque Gesamtkunstwerk style. The Fraternity of Saint Isidore (1713–1783) maintained the building; later the local parish took care of it. After 1945, the structure deteriorated; over time, the roof leaked which resulted in the damage to the interior decoration. From 2012 to 2015, the experts and students of the Faculty of Restoration from the University of Pardubice carried out restoration and related works on mural paintings and stucco decorations. At first, they conducted the initial restoration, natural scientific, and humanity research of stucco decorations and murals. The subsequent restoration works added to the acquired knowledge. The research findings provided information about the creators of the original decoration and secondary treatments as well as the phenomena and causes of damage that had to be described before the restoration conception was designed. The aforementioned damage, caused by leaking, was the crucial issue of the restoration process. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.identifier.obd 39881156 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account