Human Factor as Cause of Aviation Accidents

Show simple item record

dc.contributor.author Hrdinová, Lenka cze
dc.contributor.author Němec, Vladimír cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:17:40Z
dc.date.available 2019-05-22T08:17:40Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 1335-9479 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72617
dc.description.abstract Aviation safety should be a highest priority for all subjects involved in civil aviation. As in any other transport system, however, it can not be ensured that no extraordinary events such as incidents and accidents will occur. Aviation incidents and accidents arise for a variety of reasons, and the human factor plays a key role in its occurrence. The issue of human factor and its relationship to the aviation safety is the subject of this paper which describes safety development and other important aspects of safety in relation to the human factor and then analyzes the number of aviation accidents and their causes. eng
dc.format p. 12-17 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof ACTA AVIONICA, volume 10, issue: 1 eng
dc.rights open access eng
dc.subject human factor in aviation eng
dc.subject safety eng
dc.subject accident eng
dc.subject lidský činitel v letectví cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject nehody cze
dc.title Human Factor as Cause of Aviation Accidents eng
dc.title.alternative Lidský činitel jako příčina leteckých nehod cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Bezpečnost letectví by měla být nejvyšší prioritou pro všechny subjekty zapojené do civilního letectví. Stejně jako v každém jiném dopravním systému však nelze zajistit, aby nedošlo k mimořádným událostem, jako jsou incidenty či nehody. Tyto mimořádné události vznikají z různých důvodů a lidský faktor hraje klíčovou roli v jejich vzniku. Problematika lidského činitele a jeho vlivu na bezpečnost letecké dopravy je předmětem tohoto článku, který popisuje vývoj bezpečnosti a další důležité aspekty bezpečnosti ve vztahu k lidskému činiteli, a poté analyzuje počet leteckých nehod a jejich příčiny. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion https://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1027 eng
dc.identifier.obd 39881148 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account