Varianty akutní polyradikuloneuritidy

Show simple item record

dc.contributor.author Ehler, Edvard cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:15:21Z
dc.date.available 2019-05-22T08:15:21Z
dc.date.issued 2018 cze
dc.identifier.issn 1213-1814 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72596
dc.description.abstract Akutní polyradikuloneuritida (Guillainův a Barrého syndrom – GBS) je multifokální autoimunitní forma neuropatie. Má jednak své klasické formy – myelinovou pochvu postihuje akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida (AIDP) a primárně axonální postižení charakterizuje čistě motorická forma AMAN a těžká smíšená motoricko-senzitivní forma AMSAN. Mezi varianty či fokální formy se řadí Miller-Fisherův syndrom s klinickou triádou oftalmoplegie, ataxie a areflexie a faryngo-cerviko-brachiální forma s poruchami polykání, slabostí šíjového a brachiálního svalstva. Kromě těchto dvou nejčastějších variant se vyskytují další varianty – Bickerstaffova kmenová encefalitida, paraparetická forma GBS (Guillainův a Barrého syndrom), kraniální neuropatie, akutní pandysautonomie, čistě senzitivní forma GBS. Jednotlivé varianty se vyznačují charakteristickou klinickou symptomatikou, průběhem, abnormitami neurofyziologického vyšetření, terapií. cze
dc.format p. 183-186 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Neurologie pro praxi, volume 19, issue: 3 cze
dc.rights open access cze
dc.subject akutní polyradikuloneuritida cze
dc.subject autoimunitní zánět cze
dc.subject elektromyografie cze
dc.subject imunologická léčba cze
dc.subject acute polyradiculoneuritis eng
dc.subject autoimmune inflammation eng
dc.subject electromyography eng
dc.subject immunological therapy eng
dc.title Varianty akutní polyradikuloneuritidy cze
dc.title.alternative Focal forms of acute polyradiculoneuritis eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Acute polyradiculoneuritis (Guillain-Barré syndrome – GBS) is a multifocal autoimmune form of neuropathy. This neuropathy has its classicalforms – acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuritis (AIDP) affects myelin sheath and primary axonal form is characterizedby pure motor disorder AMAN or severe mixed sensory-motor form AMSAN. Among the variants or focal forms can be differentiatedMiller-Fisher syndrome with clinical trias – ophthalmoplegia, ataxia and areflexia – and pharyngo-cervico-brachial form with dysphagia,weakness of neck and brachial muscles. Besides these two most frequent variants there some other forms – Bickerstaff brainstemencephalitis, paraparetic form of GBS (Guillain-Barré syndrome), cranial neuropathies, acute pandysautonomia, pure sensory form ofGBS. The individual variants are charactrized by clinical symptoms, the course, by abnormal neurophysiological investigations, therapy. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published cze
dc.relation.publisherversion https://www.neurologiepropraxi.cz/artkey/neu-201803-0006_Varianty_akutni_polyradikuloneuritidy.php cze
dc.identifier.obd 39881037 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account