Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru

Show simple item record

dc.contributor.author Říhová, Vladislava cze
dc.contributor.author Křenková, Zuzana cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T08:14:10Z
dc.date.available 2019-05-22T08:14:10Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 0583-5569 cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72585
dc.description.abstract Výtvarník Antonín Gajdušek z Březolup (1927–2001) vytvořil řadu návrhů pro díla ve veřejném prostoru. Z pozoruhodného souboru se podařilo najít už jen některá existující. O těch zaniklých vypovídají především archivní materiály podniku Českého fondu výtvarných umění Dílo a fotografie z pozůstalosti umělce, kterou spravuje ovdovělá žena Věra. Osobnost umělce jsme sledovali v rámci řešení projektu České umění 50. – 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. Gajdušek vystudoval zlínskou Školu umění (1945–1949). Od roku 1958 začal tvořit ve „svobodném povolání“. Celá 60. léta věnoval intenzivní tvorbě monumentálních děl do veřejného prostoru. První zakázky měly malířský charakter (1961 nástěnná malba pro exteriér budovy plochodrážního stadionu v Březolupech, linkrusta pro interiér zemědělské školy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, 1962 linkrusta pro podnik Starorežná v Prostějově), další byly vytvářeny jako keramické reliéfy (1964 reliéf pro denní kavárnu hotelu Moskva ve Zlíně, 1965 dělící stěna pro výstavní síň prodejny podniku Dílo ve Zlíně). Na konci 60. let začal pracovat na neokonstruktivistických plastikách (1968 Proměna kružnice ve vlnovku pro knihovnu v Karviné, konstruktivní plastika a obklad stěny ve vstupní hale budovy Centroprojektu ve Zlíně). Monumentální návrhy Antonína Gajduška přerušila normalizace. V roce 1970 se odstěhoval ze Zlína do Prahy a pracoval spíše na ateliérových sochařských dílech, obrazech a grafikách. cze
dc.format p. 281-300 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Slovácko, volume 59, issue: 1 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Antonín Gajdůšek cze
dc.subject Zlín cze
dc.subject neokononstruktivismus cze
dc.subject Český fond výtvarných umění - Dílo cze
dc.subject umění ve veřejném prostoru cze
dc.subject monumentální umění cze
dc.subject Antonín Gajdůšek eng
dc.subject Zlín eng
dc.subject neoconstructivism eng
dc.subject Czech Fine Art Fund – Dílo eng
dc.subject art in the public space eng
dc.subject monumental art eng
dc.title Antonín Gajdušek (1927–2001), soupis uměleckých děl ve veřejném prostoru cze
dc.title.alternative Antonín Gajdušek (1927–2001), an Inventory of Artefacts in Public Space eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Artist Antonín Gajdušek from Březolupy (1927–2001) created large number of designs for works in public space. Only some existing works could be traced from the remarkable collection. Those which disappeared can be traced back in mainly from the archives of the company called Czech Fine Art Fund – Dílo and from photographs from the artist’s heritage which is administrated by his wife Věra. The personality of the artist was dealt within the frame of a project called Czech Art in Public Space of 50s to 80s of 20th Century; Evidence, Research and Restauration. Gajdušek graduated from Zlín School of Arts (1945–1949). In 1958 he became a freelanced artist. He dedicated 60s to the intense creation of monumental pieces of art in public space. The first orders were paintings (1961 mural painting for the exterior of the speedway stadium in Březolupy, lincrusta for the interior of Agricultural School in Staré Město u Uherského Hradiště, 1962 lincrusta for the company Starorežná in Prostějov), further ones were made as ceramic reliefs (1964 relief for daily coffee shop of the hotel Moskva in Zlín, 1965 division wall for exhibition areas of Dílo in Zlín). In the end of 60s he began to work on neo-constructivist sculptures (1964 The Metamorphosis of a Circle into an Undulating Curve for the public library in Karviná, constructivist sculpture and wall facing in the lobby of Centroprojekt building in Zlín). Antonín Gajdušek’s monumental work was disrupted by the process of “normalization”. In 1970 he moved from Zlín to Prague and was working on studio sculptures, paintings and graphic arts. As far as his architectural designs are concerned, two of his figural reliefs for the health centre in Fryšták can be mentioned, a constructivist sculpture “Wings” for the aircraft company Let Kunovice (1984) or a design of a fountain called “Phoenix” (which was not carried out) which was supposed to be located in front of National Theatre in Bratislava (second place in the competition in 1987). eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.project.ID DG16P02B030/České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování. cze
dc.identifier.obd 39880993 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account