Corporate social responsibility from the perspective of companies producing passenger cars in the Czech Republic

Show simple item record

dc.contributor.author Sommerauerová, Dana cze
dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:56:59Z
dc.date.available 2019-05-22T07:56:59Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-14-8 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72435
dc.description.abstract Corporate social responsibility (CSR) is currently a highly discussed topic. The use of CSR strategy may represent a crucial component of competitiveness of a business. CSR application in business means that the company also takes into consideration environmental and social aspects and impacts of its activities, products and services. Today's customers look for not only high-quality products and services, but they also observe the behaviour and the strategy of companies from the point of view of their environmental and social impacts. This concept is important not only for customers, but also for other stakeholders (investors, employees, suppliers, the public, media, the state and other similar stakeholders). CSR issues are increasingly important for the automotive industry. The aim of this paper is to present and to compare approaches to CSR communicated by selected companies producing passenger cars in the Czech Republic on their websites. The attention is primarily focused on those economic, environmental and social aspects of CSR that are considered important by these companies with regard to their business sector; selected companies communicate these aspects by means of websites to their stakeholders. The acquired data are processed by means of the following methods: the content analysis and the comparative analysis. eng
dc.format p. 1677-1686 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof The 12th International Days of Statistics and Economics : conference proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject corporate social responsibility eng
dc.subject environmental and social aspects eng
dc.subject automotive industry eng
dc.subject společenská odpovědnost organizací cze
dc.subject environmentální a sociální aspekty cze
dc.subject automobilový průmysl cze
dc.title Corporate social responsibility from the perspective of companies producing passenger cars in the Czech Republic eng
dc.title.alternative Společenská odpovědnost organizací z pohledu společností vyrábějících osobní automobily v České republice cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Problematika společenské odpovědnosti organizací (CSR) je v současné době velmi diskutovaným tématem. Použití strategie CSR může mít rozhodující vliv na konkurenceschopnost podniku. Aplikace CSR v podnikání znamená, že společnost také bere v úvahu environmentální a sociální aspekty a dopady svých činností, produktů a služeb. Dnešní zákazníci hledají nejen produkty a služby vysoké kvality, ale také chování a strategii podniků z hlediska jejich environmentálních a sociálních dopadů. Tento koncept je důležitý nejen pro zákazníky, ale i pro další zúčastněné strany (investory, zaměstnance, dodavatele, veřejnost, média, stát a další podobné subjekty). Otázky CSR jsou pro automobilový průmysl stále důležitější. Cílem tohoto příspěvku je prezentovat a porovnat přístupy k CSR, sdělované vybranými společnostmi vyrábějícími osobní automobily v České republice na svých internetových stránkách. Pozornost je zaměřena především na ty ekonomické, environmentální a sociální aspekty CSR, které tyto společnosti považují za důležité vzhledem k jejich podnikatelskému sektoru. Získaná data jsou zpracovávána pomocí následujících metod: obsahová analýza a srovnávací analýza. cze
dc.event The 12th International Days of Statistics and Economics (06.09.2018 - 08.09.2018, Praha) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000455809400166
dc.identifier.obd 39881120 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account