Capacity range – definition and calculation

Show simple item record

dc.contributor.author Šrámek, Přemysl cze
dc.contributor.author Široký, Jaromír cze
dc.contributor.author Hlavsová, Pavlína cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T07:55:43Z
dc.date.available 2019-05-22T07:55:43Z
dc.date.issued 2018 eng
dc.identifier.issn 2261-236X eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72424
dc.description.abstract This article defines a new capacity parameter called capacity range (CR). The definition is explained and then the parameter is calculated for a selected section of Kolín – Choceň (overlapping section of RFC 7 and RFC 9). The calculation is based on timetable 2016. Capacity range, expressed as dependence of the number of trains on average delay increment, is a useful capacity parameter particularly for coherent railway sections with remote traffic control. eng
dc.format p. 1-6 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher EDP Sciences eng
dc.relation.ispartof MATEC Web of Conferences. Vol. 235 eng
dc.rights open access eng
dc.subject Capacity range eng
dc.subject railway network eng
dc.subject calculation eng
dc.subject methodology. eng
dc.subject rozsah kapacity cze
dc.subject železniční síť cze
dc.subject kalkulace cze
dc.subject metodologie. cze
dc.title Capacity range – definition and calculation eng
dc.title.alternative Kapacitní rozsah – definice a výpočet cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Článek definuje nový parametr kapacity - rozsah kapacity (CR). Definice je vysvětlena a pak je zobrazen výpočet tohoto parametru na vybraném úseku (překrývající se část RFC 7 a RFC 9) Kolín - Choceň. Výpočet je založen na datech z GVD 2016. Rozsah kapacity jako závislost vlaku na průměrném přírůstku zpoždění je vhodným parametrem kapacity, zejména u koherentních železničních sektorech s dálkovým řízením dopravy. cze
dc.event 10th International Scientific Conference Horizons of Railway Transport, HORT 2018 (11.10.2018 - 12.10.2018, Strečno) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.1051/matecconf/201823500017
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85057420898
dc.identifier.obd 39881053 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account