Filtration of the FMICW radar output signals by the advanced windows

Show simple item record

dc.contributor.author Rejfek, Luboš cze
dc.contributor.author Chmelařová, Natalija cze
dc.contributor.author Beran, Ladislav cze
dc.contributor.author Chmelař, Pavel cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T04:22:26Z
dc.date.available 2019-05-22T04:22:26Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1112-9867 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72302
dc.description.abstract This paper deals with the special types of windows application on the two dimensional spectrum obtained using the FMICW radar. This processing will improve the signal interpretation for the user. We want to implement this signal processing in our SW for the automatic detection of targets. The obtained results are described in detail with the recommendation for achieving the best processing result. We developed several windows, which can be used, for our algorithm. eng
dc.format p. 521-535 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Journal of Fundamental and Applied Sciences, volume 10, issue: 3S 2018 eng
dc.rights open access eng
dc.subject FMICW radar, 2D spectrum, Spectrum filtration, Target detection, Radar signal interpretation eng
dc.title Filtration of the FMICW radar output signals by the advanced windows eng
dc.title.alternative Filtrace signálů z FMICW radaru pomocí pokročilých typů oken cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá aplikací speciálních typů oken na dvourozměrném spektru získaném pomocí FMICW radaru. Toto zpracování zlepší interpretaci signálu pro uživatele. Chceme implementovat toto zpracování signálu v našem SW pro automatickou detekci cílů. Získané výsledky jsou podrobně popsány s doporučením pro dosažení nejlepšího výsledku zpracování. Pro naše algoritmy jsme vyvinuli několik oken, které lze použít. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.relation.publisherversion https://www.ajol.info/index.php/jfas/article/view/171548
dc.project.ID SGS_2017_030/Zpracování telekomunikačních a multimediálních signálů eng
dc.identifier.obd 39879934 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account