New Interface for Purification of Proteins: One-Dimensional TiO2 Nanotubes Decorated by Fe3O4 Nanoparticles

Show simple item record

dc.contributor.author Kupčík, Rudolf cze
dc.contributor.author Řehulka, Pavel cze
dc.contributor.author Bílková, Zuzana cze
dc.contributor.author Sopha, Hanna Ingrid cze
dc.contributor.author Macák, Jan cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T04:21:53Z
dc.date.available 2019-05-22T04:21:53Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 1944-8244 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72298
dc.description.abstract In this work, a high surface area interface, based on anodic one-dimensional (1D) TiO2 nanotubes homogeneously decorated by Fe3O4 nanoparticles (TiO2NTs@Fe3O4NPs is reported for the first time for an unprecedented purification of His-tagged recombinant proteins. Excellent purification results were achieved from the model protein mixture, as well as from the whole cell lysate (with His -tagged ubiquitin). Compared to a conventional immobilized -metal affinity chromatography (IMAC) system, specific isolation of selected His -tagged proteins on behalf of other proteins was significantly enhanced on TiO2NTs@Fe3O4NPs interface under optimized binding and elution conditions. The combination of specific isolation properties, magnetic features, biocompatibility, and ease of preparation of this material consisting of two basic metal oxides makes it a suitable candidate for future purification of recombinant proteins in biotechnology. The principally new: material bears a large potential to open new pathways for discoveries in nanobiotechnology and nanomedicine. eng
dc.format p. 28233–28242 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof ACS Applied Materials & Interfaces, volume 9, issue: 34 eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject self-organized TiO2 nanotubes eng
dc.subject magnetic nanoparticles eng
dc.subject recombinant His-tagged proteins eng
dc.subject isolation eng
dc.subject purification eng
dc.subject samostatně organizované TiO2 nanotrubice cze
dc.subject magnetické nanočástice cze
dc.subject rekombinantní proteiny značené His-tag cze
dc.subject izolace cze
dc.subject purifikace cze
dc.title New Interface for Purification of Proteins: One-Dimensional TiO2 Nanotubes Decorated by Fe3O4 Nanoparticles eng
dc.title.alternative Nové rozhraní pro purifikaci proteinů: Jednodimenzionální TiO2 nanotrubice dekorované Fe3O4 nanočásticemi cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated V této práci je poprvé popsáno rozhraní s velkou plochou povrchu, které je založené na anodických jednorozměrných (1D) TiO2 nanotrubicích homogenně dekorovaných nanočásticemi Fe3O4 (TiO2NTs@Fe3O4) pro bezprecedentní purifikaci His-tagem značených rekombinantních proteinů. Vynikající výsledky purifikace byly dosaženy jak na modelové směsi proteinů, tak i u celobuněčného lyzátu (His-tag značený ubikvitin). Ve srovnání s obvyklým systémem afinitní chromatografie na imobilizovaných kovových iontech (IMAC) byla specifická izolace vybraných proteinů značených His-tag v přítomnosti jiných proteinů významně zvýšena na rozhraní TiO2NTs@Fe3O4 za optimalizovaných vazebných a elučních podmínek. Kombinace specifických izolačních vlastností, magnetických vlastností, biokompatibility a snadné přípravy tohoto materiálu sestávajícího ze dvou základních oxidů kovů z něj činí vhodného kandidáta pro budoucnost v čištění rekombinantních proteinů v biotechnologii. Principielně nový materiál má velký potenciál otevřít nové cesty k objevům v nanobiotechnologii a nanomedicíně. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published eng
dc.identifier.doi 10.1021/acsami.7b08445 eng
dc.relation.publisherversion http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.7b08445 eng
dc.identifier.wos 000409395500012
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85028706019
dc.identifier.obd 39879838 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account