Supply chain management of retail food chain between warehouses and stores: a case study

Show simple item record

dc.contributor.author Chocholáč, Jan cze
dc.contributor.author Kučera, Tomáš cze
dc.contributor.author Sommerauerová, Dana cze
dc.date.accessioned 2019-05-22T04:17:02Z
dc.date.available 2019-05-22T04:17:02Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-80-87990-12-4 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72256
dc.description.abstract Supply chain management of the retail food chain is very unique, because network of the retail food chain is huge and there are many constraints for distribution of goods, for example time window of central warehouses and stores, distribution of perishable goods, more deliveries within the same day or distribution of objects of reverse logistics from stores to central warehouses. A lot of companies are using planning tools based on the subjective opinion now. This procedure is not enough effective. Article describes a diagram of the flows between stores and suppliers of one retail food chain in the Czech Republic which has almost 350 stores. All constraints which are connected with this issue and within the case study will the article present on the part of the distribution network of the retail food chain by the possibility of using selected algorithm of the graph theory – Vehicle Routing Problem with Time Windows. eng
dc.format p. 577-586 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Melandrium eng
dc.relation.ispartof International Days of Statistics and Economics : conference proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject supply chain management eng
dc.subject retail food chain eng
dc.subject distribution eng
dc.subject graph theory eng
dc.subject vehicle routing problem with time windows eng
dc.subject řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce cze
dc.subject maloobchodní potravinářský řetězec cze
dc.subject distribuce cze
dc.subject teorie grafů cze
dc.subject úloha okružních jízd s časovými okny cze
dc.title Supply chain management of retail food chain between warehouses and stores: a case study eng
dc.title.alternative Řízení dodavatelsko-odběratelského maloobchodního potravinářského řetězce mezi sklady a prodejnami: případová studie cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce maloobchodních potravinářských řetězců je velmi jedinečné, protože síť maloobchodních řetězců potravin je velmi rozsáhlá a existuje zde mnoho omezení pro distribuci zboží na prodejny, např. časová okna nakládek a vykládek centrálních skladů a prodejen, distribuce zboží podléhajícího rychlé zkáze, realizace více dodávek v rámci jednoho dne nebo svozy objektů reverzní logistiky z prodejen zpět na centrální sklady. Mnoho společností provádí plánování založené na subjektivním úsudku zaměstnance, popřípadě s využitím historických zkušeností. Tento postup však není dostatečně efektivní. Článek popisuje schéma toků mezi prodejnami a dodavateli jednoho maloobchodního potravinového řetězce v České republice, který má téměř 350 prodejen. Vzhledem k tomu, že je nutné respektovat všechna omezení, která jsou spojena s touto problematikou, tak je navrženo využití vybraného algoritmu teorie grafů - úloha okružních jízd s časovými okny. cze
dc.event The 11th International Days of Statistics and Economics (14.09.2017 - 16.09.2017, Praha) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.wos 000455325300057
dc.identifier.obd 39878843 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account