Možnosti rozvoje Informačního systému datových schránek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nožička, Jiří
dc.contributor.author Krátká, Petra
dc.date.accessioned 2019-04-08T12:40:55Z
dc.date.available 2019-04-08T12:40:55Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-05-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72201
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku eGovernmentu, a to především na vznik a rozvoj Informačního systému datových schránek. Zabývá se současnými událostmi, plánovaným rozvojem a v neposlední řadě aditivními službami Informačního systému datových schránek. V práci jsou uvedeny informace o datových schránkách včetně legislativy a popisu jejich použití. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject eGovernment cze
dc.subject informační systém datových schránek cze
dc.subject aditivní služby cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject eGovernment eng
dc.subject Information System of Data Boxes eng
dc.subject additive services eng
dc.subject legislations eng
dc.title Možnosti rozvoje Informačního systému datových schránek cze
dc.title.alternative Development of the Data Box Information System eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-02-12
dc.description.abstract-translated The work focuses on issues of eGovernment, particularly the formation and development of Information System of Data Boxes. It deals with current events, planned development and ultimately additive services Information System of Data Boxes. The work presents information on data boxes including legislation and describe their use. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Management elektronických komunikací a poštovních služeb cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D39023
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka dokázala svou bakalářskou práci obhájit. V problematice se orientovala s menší jistotou a pohotovostí. Na doplňující otázky odpověděla s určitými nepřesnostmi. cze
dc.identifier.stag 33631
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account