Československo-etiopské vztahy 1945 - 1974

Show simple item record

dc.contributor.author Dvořáček, Jan
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:28:27Z
dc.date.available 2019-02-11T13:28:27Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-31
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72174
dc.description.abstract Práce analyzuje vývoj československo-etiopských vztahů v období 1945-1974. Popisuje role a strategie obou zemí v kontextu mezinárodních vztahů a s ohledem na vývoj politické situace v regionu Afrického rohu. Zároveň akcentuje specifické postavení Etiopie v rámci afrických států v době vrcholné fáze rozpadu koloniálního světa. Poukazuje na tradici československoetiopských vztahů z meziválečného období a vystihuje základní aspekty vzájemné spolupráce v poválečném období. Analyzuje zahraničně-politickou koncepci Etiopského císařství ve vztahu k západním mocnostem i zemím východního bloku v kontextu studenoválečného konfliktu. Charakterizuje strategii Československa při úsilí proniknout do politického a hospodářského života Etiopie. Práce vystihuje základní aspekty vzájemné spolupráce v daném období. Poukazuje na život československých krajánků a emigrantů prostřednictvím zpráv rozvědky. cze
dc.format 224 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Československo cze
dc.subject Etiopie cze
dc.subject studená válka cze
dc.subject dekolonizace cze
dc.subject politické a hospodářské vztahy cze
dc.subject Czechoslovakia eng
dc.subject Ethiopia eng
dc.subject Cold War eng
dc.subject decolonization eng
dc.subject political and economic relations eng
dc.title Československo-etiopské vztahy 1945 - 1974 cze
dc.title.alternative Czechoslovak-Ethiopian Relations 1945-1974 eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Klíma, Jan
dc.contributor.referee Záhořík, Jan
dc.date.accepted 2018-10-24
dc.description.abstract-translated The thesis analyzes the development of Czechoslovak-Ethiopian relations in the period 1945-1974. It describes the roles and strategies of both countries in the context of international relations and with regard to the development of the political situation in the Horn of Africa. It also emphasizes Ethiopia?s specific status within African states at the time of the collapse of the colony world. The thesis points out the tradition of Czechoslovak-Ethiopian relations from the interwar period and describes the basic aspects of mutual co-operation in the post-war period. It analyzes the foreign-political conception of the Ethiopian Empire in relation to Western powers and Eastern Bloc countries in the context of the Cold War conflict. It characterizes the strategy of Czechoslovakia in its efforts to penetrate Ethiopian economic sector. The paper describes the basic aspects of mutual cooperation from 1945 to 1974. It also focuses on monitoring of Czechoslovak emigrants by communist intelligence service. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38874
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Ohajoby se zúčastnil oponent - doc. PhDr. Jan Klíma, CSc. Úvodem uchazeč představil téma své práce, motivy jeho výběru, stav zpracování. Následovalo seznámení komise s oběma posudky, reakce uchazeče a závěrečná rozprava.Uchazeč reagoval odpovídajícím způsobem a prokázal dobrou orientaci v tématu. Otázky: 1. Kritéria výběru tématu dizertační práce, stav zpracování tématu. 2. Vědecký přínos práce, možnosti jejího dalšího využití. 3. Vztahy Etiopie ke státům sovětského bloku. cze
dc.identifier.stag 36928
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account