Návrh metody hodnocení fyzické náročnosti trasy pro vozíčkáře s využitím GIS ve zvolené lokalite

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šourek, David
dc.contributor.author Verner, Petr
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:27:27Z
dc.date.available 2019-02-11T13:27:27Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2019-01-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72159
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na definici překážek pohybu a jejich fyzickou náročnost zdolávání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, se zaměřením na vozíčkáře, při využití pozemních komunikací pro chodce. V práci budou definovány atributy umožňující plánování tras s ohledem na sjízdnost vozíčkářů a jejich fyzickou náročnost. Závěrem práce bude mapový podklad zobrazujícín překážky osob s omezením pohybu v dopravní síti pozemních komunikací a ověření atributů sítě v plánování tras dané oblasti, s využitím GIS. cze
dc.format 68 s., 21 s. příl.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject osoby s omezenou schopností pohybu a orientace cze
dc.subject překážky cze
dc.subject fyzická náročnost cze
dc.subject geografický informační systém cze
dc.subject persons with reduced mobility and orientation eng
dc.subject barriers eng
dc.subject physical difficulty eng
dc.subject geographic information system eng
dc.title Návrh metody hodnocení fyzické náročnosti trasy pro vozíčkáře s využitím GIS ve zvolené lokalite cze
dc.title.alternative Elaboration of methods for assessing physical challenges of wheelchair routes using GIS in the chosen location eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Komárková, Jitka
dc.date.accepted 2019-02-11
dc.description.abstract-translated The diploma thesis project is focused on the definition of barriers to movement and their physical difficulty in fighting, for persons with limited mobility and orientation, focusing on wheelchair users, using pedestrian traffic. At work, the attributes for route planning will be defined with regard to wheelchair mobility and their physical difficulty. In the end, the maps will show the barriers of people with traffic restrictions on the road network and the verification of network attributes in the route planning of the given area, with using GIS. eng
dc.description.department Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení dopravy cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D38968
dc.thesis.degree-program Dopravní inženýrství a spoje cze
dc.description.defence Student obhájil diplomovou práci a uspokojivě zodpověděl otázky státní zkušební komise. cze
dc.identifier.stag 37468
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account