Kontokorentní úvěry na českém bankovním trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorská, Liběna
dc.contributor.author Hejna, Marek
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:25:26Z
dc.date.available 2019-02-11T13:25:26Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-04-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72102
dc.description.abstract Tato práce pojednává o úvěrových produktech na českém bankovním trhu se zaměřením na kontokorentní úvěry, porovnáním podmínek pro získání kontokorentního úvěru u vybraných bank a zabývá se úvěrovou analýzou ve vybrané bance. Slouží především pro potřeby vybrané bance pro zefektivnění poskytování kontokorentních úvěrů. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject úvěry cze
dc.subject kontokorentní úvěry cze
dc.subject banky cze
dc.subject český bankovní trh cze
dc.subject úvěrová analýza cze
dc.subject credits eng
dc.subject overdrafts eng
dc.subject banks eng
dc.subject Czech banking market eng
dc.subject credit analysis eng
dc.title Kontokorentní úvěry na českém bankovním trhu cze
dc.title.alternative Overdrafts on the Czech Banking Market eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-01-14
dc.description.abstract-translated This work discusses loan products on the Czech banking market with a focus on overdraft loans, by comparing the conditions for obtaining an overdraft facility for selected banks and is engaged in credit analysis in the selected bank. Usable mainly for the needs of the selected bank to streamline the provision of overdraft loans. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D38820
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Byly položeny následující otázky: Jak hodnotí bakalant úroveň finanční gramotnosti v České republice? Jaký je podíl klientů, kteří mají problém při čerpáním kontokorentu? Student odpověděl na položené otázky a úspěšně obhájil bakalářskou práci. cze
dc.identifier.stag 34157
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account