Využití dat z družice Sentinel pro sledování změn v krajině vybraného zájmového území

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedlák, Pavel
dc.contributor.author Bartoš, Marek
dc.date.accessioned 2019-02-11T13:23:48Z
dc.date.available 2019-02-11T13:23:48Z
dc.date.issued 2019
dc.date.submitted 2018-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72049
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím klasifikace obrazu pro sledování změn v krajině. Práce obsahuje charakteristiku vybrané klasifikace obrazu. Využit je zde algoritmus neřízené klasifikace a také poměrový vegetační index NDVI. Jako podklad jsou použity snímky z družice Sentinel-2. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject letecké snímkování cze
dc.subject dálkový průzkum Země cze
dc.subject detekce změn cze
dc.subject neřízená klasifikace cze
dc.subject Sentinel cze
dc.subject Evropská kosmická agentura cze
dc.subject aerial photography eng
dc.subject remote Sensing eng
dc.subject change detection eng
dc.subject unsupervised classification eng
dc.subject Sentinel eng
dc.subject European Space Agency eng
dc.title Využití dat z družice Sentinel pro sledování změn v krajině vybraného zájmového území cze
dc.title.alternative Use of data from the Sentinel satellite to monitor changes in the landscape of the selected area of interest eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2019-01-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the use of image classification for monitoring changes in the landscape. The work contains a characteristic of the selected image classification. The algorithm of unsupervised classification and also the NDVI vegetation index are used in the thesis. In this work are used images from the Sentinel-2 satellite. eng
dc.description.department Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D39020
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student obeznámil komisi s výsledky své bakalářské práce, kterou zpracovával na téma: Využití dat z družice Sentinel pro sledování změn v krajině vybraného zájmového území. Při obhajobě student zodpověděl položené otázky: Snímky z roku 2016 a 2018 byly pořízeny ve stejném období? Jaké je praktické využití výsledků vaší bakalářské práce? Jak se dají využít pro rozhodování na úrovni regionu? Proč jste pracoval právě s 15 shluky? Student obhájil svou bakalářskou práci. cze
dc.identifier.stag 34509
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account