Hypotetické rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.advisor Hečková, Petra
dc.contributor.author Renzová, Markéta
dc.date.accessioned 2019-01-28T08:55:43Z
dc.date.available 2019-01-28T08:55:43Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/72015
dc.description.abstract Středověké nástěnné malby v kostele sv. Víta v Zahrádce pocházejí z období rozkvětu gotického umění, z rozmezí let 1330–1360 (presbytář kostela) a 1380–90 (nástěnné malby v lodi kostela a na místě vítězného oblouku). Kostel sv. Víta prošel za svou existenci výrazným stavebním vývojem, a snad právě proto se obě fáze malířské výzdoby dochovaly ve velmi špatném stavu. V současné době jsou nástěnné malby zrestaurovány, ale vzhledem k předchozímu poškození barevných vrstev a jejich snížené barevné intenzitě je celková čitelnost výrazně zhoršena. Kvůli fragmentárnímu zachování originálu nebylo možné uvažovat ani o výraznějších retuších a rekonstrukcích, které by sice čitelnost maleb zásadním způsobem zvýšily, avšak šlo by o do jisté míry subjektivní interpretaci, která není v památkové péči žádoucí. Proto je pro nezasvěceného diváka velmi obtížné vnímat jednotlivé, původně zde vyobrazené výjevy. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a na základě množství nových poznatků, které byly zjištěny během restaurátorských prací a uměleckohistorického průzkumu maleb, však bylo možné výtvarně interpretovat pravděpodobnou podobu nástěnných maleb. V případě aktuální rekonstrukce ikonografie maleb se však nejedná přímo o ikonografickou analýzu, ale spíše o hypotetickou a ideovou rekonstrukci. Třebaže pro hypotetické rekonstrukce výjevů bylo využito mnoha dobových předloh a analogií a byly rovněž konzultovány s předními odborníky na české středověké umění, jsou původní vrstvy malby v některých případech natolik fragmentární, že nebylo možné všechny motivy jednoznačně interpretovat. Na následujících panelech se tak mohou návštěvníci zorientovat ve složité ikonografické koncepci maleb v jejich současném stavu dochování a alespoň zprostředkovaně pochopit sdělení tohoto výjimečného díla. Rekonstrukce vznikly jako výstup projektu Ikonografie a hypotetická rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce (reg. č. SGS_2018_015) v rámci Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice. cze
dc.format 8 s.
dc.language.iso cze cze
dc.subject středověké nástěnné malby cze
dc.subject kostel sv. Víta v Zahrádce cze
dc.subject fragmenty maleb cze
dc.subject gotické umění cze
dc.subject restaurování cze
dc.title Hypotetické rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce cze
dc.type Informační panely cze
dc.project.ID SGS_2018_015
dc.project.title Ikonografie a hypotetická rekonstrukce nástěnných maleb v kostele sv. Víta v Zahrádce cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account