Stanovení izoniazidu po štěpení polymerních konjugátů

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Eisner, Aleš
dc.contributor.author Ribárová, Pavla
dc.date.accessioned 2018-11-16T09:59:24Z
dc.date.available 2018-11-16T09:59:24Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71976
dc.description.abstract Předkládaná diplomová práce se věnuje separaci předložených pH senzitivních konjugátů antituberkulotika isoniazidu s blokovým kopolymerem alfa-methoxy-poly(ethylenglykol)-bpoly(L-lysinem). V literární rešerši popisuje význam isoniazidu a jeho stanoveni v různých materiálech a dále význam poly(ethylenglykolu). Dále byla navržena a optimalizována separace konjugátů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii a stanovena jejich stabilita při různých pH. cs_CZ
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject isoniazid cze
dc.subject poly(ethylenglykol) cze
dc.subject kopolymer poly(ethylenglykol)-bpoly(L-lysinem) cze
dc.subject HPLC
dc.subject isoniazid en
dc.subject poly(ethylene glycol) en
dc.subject copolymer polyethylene glycol)-poly(L-lysine) en
dc.subject HPLC
dc.title Stanovení izoniazidu po štěpení polymerních konjugátů cze
dc.title.alternative Determination of isoniazid after cleavage of polymer conjugates en
dc.type diplomová práce cze
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the separation submitted pH-sensitive conjugates antituberculotics isoniazid with a block copolymer á-methoxy-poly (ethylene glycol)-b-poly (L-lysine). The first part describes the importance of isoniazid and it?s determination in various materials and the importance of poly(ethylene glycol). Was also designed and optimized separation conjugates HPLC and determined their stability at various pHs. en
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38728


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet