Restaurování souboru malířských uměleckých děl na papíru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machačko, Luboš
dc.contributor.author Medová, Dominika
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:57Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:57Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71950
dc.description.abstract Práce se věnuje restaurování prvků ze souboru "Dětenického betlému" od Vincence Novotného, třech pohyblivých figurek a dílu plastického terénu, vytvořených ze dřeva a papírmašé, a kompletnímu restaurování tří uměleckých děl rozmanitých technik. Tempera na papíře "Podobizna paní M. H." od Jiřího Horníka adjustovaná v ozdobném rámu, na rubu s uhlovou kresbou, dále olejová tempera na lepence nazvaná "Příchod, vítání vojáka do rodiny", kterou maloval Josef Pittermann, a pastel na papíře "Zmrtvýchvstání Krista", jehož autorem je Josef Matička. cze
dc.format 246 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject figurky cze
dc.subject tempera cze
dc.subject olejová tempera cze
dc.subject pastel cze
dc.subject lepenka cze
dc.subject papír cze
dc.subject papírová podložka cze
dc.subject papírmašé cze
dc.subject rám cze
dc.subject Dětenický betlém cze
dc.subject Horník, Jiří cze
dc.subject Matička, Josef cze
dc.subject Pittermann, Josef cze
dc.subject Novotný, Vincenc cze
dc.subject restoration eng
dc.subject figures eng
dc.subject tempera eng
dc.subject oil-tempera eng
dc.subject pastel eng
dc.subject charcoal eng
dc.subject cardboard eng
dc.subject paper eng
dc.subject papermache eng
dc.subject frame eng
dc.subject Dětenice Bethlehem eng
dc.subject Horník, Jiří eng
dc.subject Matička, Josef eng
dc.subject Pittermann, Josef eng
dc.subject Novotný, Vincenc eng
dc.title Restaurování souboru malířských uměleckých děl na papíru cze
dc.title.alternative Restoration of a collection of paintings on paper eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Šikolová, Kateřina
dc.date.accepted 2018-09-11
dc.description.abstract-translated This thesis deals with elements from Dětenice Bethlehem by Vincenc Novotný, three movable figures and one part of plastic terrain made of wood and papermache, and complete restoration of three art works of varied techniques. Tempera on paper "Podobizna paní M. H." by Jiří Horník adjusted in a decorative frame, with a carcoal drawing on the reverse. The following work is oil-painting on the carboard named "Příchod vítání vojáka do rodiny" painted by Josef Pittermann. The last is pastel on paper "Zmrtvýchvstání Krista" by Josef Matička. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38601
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka má výborný všeobecný přehled, orientuje se v dané problematice. Její projev je na vysoké úrovni. Prezentace byla velmi dobře připravená a bakalářská práce odpovídá plně zadání a její úroveň je vysoká. Praktická náplň bakalářské práce - restaurování - byla provedena na vysoké profesionální úrovni, přestože její rozsah byl značný. cze
dc.identifier.stag 36577


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account