Restaurování souboru malířských uměleckých děl na papíru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machačko, Luboš
dc.contributor.author Schmidtová, Klára
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:56Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:56Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71948
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o kompletním restaurování souboru polychromovaných artefaktů z papírmašé a tří výtvarných děl rozdílných technik na papírové podložce. Jedná se polychromované artefakty z papírmašé z Dětenického betlému, o kvašovou malbu „Kterak P. Ježiš od Herodesa nazpět ku Pilátovi zase odeslán jest byl.“, kresbu suchým pastelem s názvem „Hlava ženy“ od Františka Tichého a temperovou malbu „Sursum corda“ od Václava Hradeckého. Bakalářská práce zahrnuje veškerou dokumentaci průzkumů a provedených restaurátorských prací na těchto dílech, podrobněji se i v teoretické rovině věnuje dílu „Sursum corda“ a jeho autorovi. cze
dc.format 216 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject papír cze
dc.subject pastel cze
dc.subject tempera cze
dc.subject kvaš cze
dc.subject papírmašé cze
dc.subject Hradecký, Václav cze
dc.subject Tichý, František cze
dc.subject Dětenický betlém cze
dc.subject Prackov cze
dc.subject restoration eng
dc.subject paper eng
dc.subject pastel eng
dc.subject tempera eng
dc.subject papier-mâché eng
dc.title Restaurování souboru malířských uměleckých děl na papíru cze
dc.title.alternative Restoration of collection of paintings on paper eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kudová, Michaela
dc.date.accepted 2018-09-11
dc.description.abstract-translated The bachelor’s thesis describes complete restoration of collection of polychromy artifacts from papier-mâché, as well as of another three artworks of different artistic techniques on paper support. Namely, the papier-mâché polychromy artifacts are pieces from “Dětenický betlém” Christmas crib, and the other three artworks are gouache painting „Kterak P. Ježiš od Herodesa nazpět ku Pilátovi zase odeslán jest byl.“, dry pastel drawing „Hlava ženy“ by František Tichý, and tempera painting „Sursum corda“ by Václav Hradecký. The presented bachelor’s thesis contains full documentation of pre-restoration research as well as of the executed restoration works on all the artworks. The more detailed theoretical review about the work “Sursum corda” and its author is also given. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38603
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka se dobře orientuje v dané problematice. Vyjadřuje se jasně a srozumitelně. Prezentace byla připravena svědomitě. Na dotazy reaguje pohotově. Praktická náplň bakalářské práce - restaurování - byla provedena na vysoké profesionální úrovni, přestože její rozsah byl značný. cze
dc.identifier.stag 36575
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account