Komplexní restaurování gotického rukopisu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slovik, Radomír
dc.contributor.author Nádvorníková, Jana
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:48Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:48Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71946
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce je komplexní restaurování latinsky psaného rukopisu z 15. století. Jedná se o knihu s názvem Quaestiones super IV libros Sententiarum Petri Lombardi, která je uložena ve sbírkách Moravské zemské knihovny v Brně. Kniha byla poničena při povodních v polovině 19. století, kdy došlo ke ztrátě začátku knihy včetně přední desky, smrštění pokryvu, k deformaci vazů a znečištění nánosy bahna. Knižní blok byl díky bahnu na mnoha místech slepen a zřejmě v době čištění (nedostatečného) při snaze o rozlepení stran tak dále poničen potrháním a štěpením. Práce obsahuje podrobnou restaurátorskou dokumentaci. Zahrnuje identifikaci díla, typologický a typografický popis, popis poškození, restaurátorský záměr, popis postupu práce, použité materiály a podmínky uložení. Práce také obsahuje chemicko-technologické průzkumy, fotografickou dokumentaci a stručné informace o původu knihy. cze
dc.format 136 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject rukopis cze
dc.subject komplexní restaurování cze
dc.subject liber catenatus kniha na řetězu cze
dc.subject povodeň cze
dc.subject Lombardský, Petr cze
dc.subject čtyři knihy Sentencí cze
dc.subject manuscript eng
dc.subject complex restoration eng
dc.subject liber catenatus book in chains eng
dc.subject flood eng
dc.subject Lombard, Petr eng
dc.subject four books of Sentenses eng
dc.title Komplexní restaurování gotického rukopisu cze
dc.title.alternative The complex restoration of gothic manuscript eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Křenek, Karel
dc.date.accepted 2018-09-14
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is the complex restoration of the Latin written manuscript from the 15th century. This is a book entitled Quaestiones super IV libros sententiarum Petri Lombardi, which is deposited in the collection of the Moravian Library in Brno. The book was damaged during the floods in the mid-19th century, when the beginning of the book was lost, including the front plate, the cover was shrinkage, the ligaments were the deformed and the book block was polluted with mud. The book block has been glued in many places owing to the mud and damaged by rupturing and fission in the time of cleaning (insufficient). The work contains extensive restoration documentation. Includes identification of the book, typological and typographical description of the book, description of the damage, restoration plan, description of the work intervention, used materials and the conditions of storage. The work also includes chemicaltechnology surveys, photographic documentation, and short information on the origin of the book. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38602
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka v průběhu obhajoby závěrečné práce neodpověděla uspokojivě na všechny položené otázky. Proto se komise rozhodla a přiklonila k hodnocení "D". cze
dc.identifier.stag 34118
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account