Restaurování reliéfu "Libuše věštící slávu Prahy" od Stanislava Suchardy Restaurování reliéfu sv. Barbory na morovém sloupu v Kutné Hoře

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ďoubal, Jakub
dc.contributor.author Teturová, Klára
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:38Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:38Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71942
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, jedná se o část praktickou a teoretickou. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část práce zahrnuje komplexní restaurátorský zásah na reliéfu sv. Barbory z kutnohorského vápence na Morovém Sloupu v Kutné hoře. Druhá části práce se také zabývá komplexním restaurátorským zásahem na sádrovém reliéfu "Libuše věštící slávu Prahy". V obou případech se jedná o samostatné řešení restaurátorského úkolu v plném rozsahu od zpracování důkladných restaurátorských průzkumů, přes stanovení koncepce restaurování až po vlastní restaurování a zpracování závěrečných dokumentací. Teoretická práce je rozšířený průzkum zaměřený na tmelící směsi pro doplňování sádrových odlitků. cze
dc.format 193 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject morový sloup v Kutné hoře cze
dc.subject reliéf sv. Barbory cze
dc.subject kutnohorský vápenec cze
dc.subject reliéf Libuše věštící slávu Prahy cze
dc.subject sádra cze
dc.subject tmel cze
dc.subject technologický průzkum cze
dc.subject restoration eng
dc.subject plague column in Kutna Hora eng
dc.subject Relief of St. Barbory eng
dc.subject Kutná Hora limestone eng
dc.subject relief of Libuše eng
dc.subject glorifying the glory of Prague eng
dc.subject gypsum eng
dc.subject cement eng
dc.subject technological exploration eng
dc.title Restaurování reliéfu "Libuše věštící slávu Prahy" od Stanislava Suchardy Restaurování reliéfu sv. Barbory na morovém sloupu v Kutné Hoře cze
dc.title.alternative Restauration of the relief "Libuše predicting the glory of Prague" by Stanislav Sucharda Restauration of the relief of st. Barbora on the Plague column in Kutná Hora eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kulhánek, Martin
dc.date.accepted 2018-09-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is divided into two parts, a practical and theoretical. The practical part is divided into two parts, too. The first part includes a complex restoration work on the relief of St. Barbora made trom Kutná Hora´s limestone which is placed on Morové Sloup in Kutná Hora. The second part also deals with a complex restoration of the gypsum relief "Libuše, predicting the glory of Prague". In both cases, I solved the restoration tasks by from the elaboration of restoration surveys, the definition of the restoration concept to restoration itself and the complementation of the final documentation. The theoretical is gives an expanded survey focused on cementing mixtures for filling gypsum castings. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38606
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Studentka představila svoji práci, při prezentaci se pokusila reagovat na některé připomínky, obsažené v posudcích, nicméně hlavní připomínky oponenta a vedoucího práce zůstaly bez přesvědčivého obhájení. S přihlédnutím k relativně kvalitně provedenému restaurárostkému zásahu, který byl součástí bakalářské práce, navrhujeme proto hodnocení E. cze
dc.identifier.stag 36279
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account