Restaurování části nástěnné malby "Nanebevstoupení Krista" v interiéru kaple Bolestné Panny Marie v Broumově, Olivětíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Čivrná, Romana
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:29Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:29Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71940
dc.description.abstract Bakalářská práce prezentuje restaurování části nástropní malby vyobrazující téma Nanebevstoupení Krista. Malba se nachází v kapli Bolestné Panny Marie v části Broumova zvané Olivětín. V kapli se nacházely dvě vrstvy maleb z různých časových období. Restaurována byla originální výmalba kaple pocházející z období baroka (z 18. století) jejím autorem je pravděpodobně Josef Hager (17261781). V rámci restaurátorského zásahu byla odstraněna přemalba z 19. století, která byla patrně vytvořena malířem Adolfem Tinzmannem (st./ml.). Práce je složena z restaurátorského průzkumu a dokumentace provedených zásahů, jenž jsou doplněny o fotografickou, grafickou i textovou přílohu. Rozšířená kapitola této práce se zabývá autory přemaleb z 19. století Adolfem Tinzmannem (st./ml.). Její náplní jsou životopisné údaje malířů a dokumentace dalších nalezených realizací a jejich stavu dochování. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject Nanebevstoupení Krista cze
dc.subject Broumov - Olivětín cze
dc.subject Tinzmann, Adolf cze
dc.subject baroko cze
dc.subject přemalba cze
dc.subject restoration eng
dc.subject research eng
dc.subject mural painting eng
dc.subject Ascension of Jesus Christ eng
dc.subject Broumov - Olivětín eng
dc.subject Tinzmann, Adolf eng
dc.subject Baroque eng
dc.subject overpainting eng
dc.title Restaurování části nástěnné malby "Nanebevstoupení Krista" v interiéru kaple Bolestné Panny Marie v Broumově, Olivětíně cze
dc.title.alternative Restoration of a Part of a Mural Painting "Ascension of Jesus Christ" in the Interior of the Chapel of Our Lady of Sorrows in Broumov, Olivětín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vojtěchovský, Jan
dc.date.accepted 2018-09-11
dc.description.abstract-translated The bachelor´s thesis is focused on the restoration of a part of a ceiling painting depicting Ascension of Christ. The painting is located in the chapel of Our Lady of Sorrows in a part of Broumov called Olivětín. There were two layers of paintings from different periods of time. The original painting from the Baroque period (from the 18th century) was restored and it is probably executed by Josef Hager(17261781). During the restoration the painting from the 19th centurywas removed, which is probably created by the painter Adolf Tinzmann (sen./jun.) The thesis is composed of restoration research and documentation of the treatment, which is complemented with photographic, graphical and textual supplement. An extended chapter of thethesis deals with the author of the overpainting from the 19th century by Adolf Tinzmann (sen./jun.). It contains biographical data of the painters and documentation of other discoveredexecutions and their state of preservation. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38596
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Prezentace obhajované práce proběhla na vysoké úrovni, studentka odpověděla na všechny položené dotazy přesvědčivě. Vzhledem k vysoké kvalitě prezentace byla výsledná známka oproti navrhovaným zlepšena. cze
dc.identifier.stag 36324
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account