Restaurování části nástropní malby "Nanebevstoupení Krista" v interiéru kaple Bolestné Panny Marie v Broumově, Olivětíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Tomanová, Anna
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:28Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:28Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-14
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71939
dc.description.abstract Bakalářská práce se sestává z restaurátorské dokumentace a teoretické kapitoly. Jedna část práce dokumentuje komplexní restaurátorský zákrok provedený na vymezeném úseku nástropní malby Nanebevstoupení Krista v kapli Bolestné Panny Marie v Broumově- Olivětíně, a to včetně jemu předcházejícího průzkumu. Teoretická část bakalářské práce se věnuje zkoumání způsobu malby barokního malíře nástěnných maleb Josefa Hagera, domnělého autora původní interiérové výmalby olivětínské kaple. V kapitole jsou shrnuty výsledky terénního průzkumu vybraných Hagerových realizací se zaměřením na jeho rukopisné znaky a výsledky archivního průzkumu zacíleného na původní techniku malby. Takto získaná zjištění jsou konfrontována s výmalbou interiéru kaple Bolestné Panny Marie v Broumově-Olivětíně. cze
dc.format 100 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject Nanebevstoupení Krista cze
dc.subject Hager, Josef cze
dc.subject pozdní baroko cze
dc.subject Broumov cze
dc.subject Olivětín cze
dc.subject restauration eng
dc.subject mural painting eng
dc.subject Ascension of Jesus Christ eng
dc.subject Hager, Josef eng
dc.subject late Baroque eng
dc.subject Broumov eng
dc.subject Olivětín eng
dc.title Restaurování části nástropní malby "Nanebevstoupení Krista" v interiéru kaple Bolestné Panny Marie v Broumově, Olivětíně cze
dc.title.alternative Restoration of a Part of a Mural Painting "Ascension of Jesus Christ" in the Interior of the Chapel of Our Lady of Sorrows in Broumov, Olivětín eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vojtěchovský, Jan
dc.date.accepted 2018-09-11
dc.description.abstract-translated This thesis consists of restauration documentation and a theoretical chapter. One part of the text documents complete restauration of a delimited part of a mural painting Ascension of Jesus Christ in the interior of the chapel of Our Lady of Sorrows in Broumov-Olivětín, including preceding research. The theoretical part of the thesis is dedicated to the research of the painting style of Josef Hager, a baroque painter of mural paintings and a supposed author of the original interior paintings of the Olivětín chapel. The results of the field research of Hager's adaptations, focused on his characteristic handwriting, and an archive research on his original technique of painting, are summarized in this chapter. The findings are compared with interior paintings of the chapel of Our Lady of Sorrows in Broumov-Olivětín. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38607
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Prezentace obhajované práce proběhla na vysoké úrovni, byla v souladu s navrženým hodnocením, studentka odpověděla na všechny položené dotazy přesvědčivě. cze
dc.identifier.stag 36323
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account