Využití uhlíkových elektrod v analýze potravin

Show simple item record

dc.contributor.author Žabčíková, Simona
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:07:00Z
dc.date.available 2018-09-26T10:07:00Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-09-06
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71933
dc.description.abstract Práce se zabývá přípravou, charakterizací a použitím uhlíkových elektrod v analýze potravin. Převážná část je věnována uhlíkovým pastovým elektrodám, jejich vlastnostem a modifikacím pro stanovení vybraných analytů. V modelových i reálných vzorcích byl stanovován akrylamid, dále vitamíny rozpustné v tucích nebo vitamín C a flavonoidy. Uhlíková pastová elektroda byla rovněž použita pro zhodnocení oxidační stability jedlého oleje. V práci byly využity různé elektrochemické metody, převážně však cyklická voltametrie, square wave voltametrie a diferenčně pulzní voltametrie. cze
dc.format 215 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject uhlíková pastová elektroda cze
dc.subject modifikované elektrody cze
dc.subject akrylamid cze
dc.subject vitamíny cze
dc.subject flavonoidy cze
dc.subject carbon paste electrode eng
dc.subject modified electrodes eng
dc.subject acrylamide eng
dc.subject vitamins eng
dc.subject flavonoids eng
dc.title Využití uhlíkových elektrod v analýze potravin cze
dc.title.alternative Using of carbon electrodes in analysis of foodstuffs eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Navrátilová, Zuzana
dc.contributor.referee Vyskočil, Vlastimil
dc.date.accepted 2018-09-14
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on preparing, characterization and utilizing of carbon electrodes in analysis of foodstuffs. It is devoted to properties, characterization and modifications of carbon paste electrodes for determination of target analytes. The acrylamide, lipophilic vitamins, ascorbic acid or flavonoids were determined in model and real samples. The carbon paste electrode was also used for evaluation of oxidative stability of edible oil. The cyclic voltammetry, square wave voltammetry and differential pulse voltammetry were used as electrochemical tools for determination of analytes. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38802
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 36813
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account