K počátkům české pedopsychologie - pět polozapomenutých sjezdů pro výzkum dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Schmidtová, Kristýna
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:37Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:37Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71915
dc.description.abstract Cílem této práce je poskytnutí analýzy výsledků pěti sjezdů pro výzkum dítěte, které se konaly v letech 1922-1933 za účelem odborné prezentace tehdejších poznatků ve výzkumu dítěte v Československu. Klíčové pro tuto práci je připomenutí zásadních postav, hlavních témat a klíčových pojmů pro dané období. Nastíněn bude pohled do problematiky vývoje pojetí osobnosti dítěte, jeho chování, jednání a prožívání. Hlavní přínos tak spočívá v komplexní analýze zachovaných dokumentů, které jsou v současné době často opomíjeny. Přitom přinášejí řadu empirických poznatků pro potvrzení dnešních pedagogických inovací. cze
dc.format 50 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cze
dc.subject výzkum cze
dc.subject vývoj cze
dc.subject pedopsychologie cze
dc.subject psychologie cze
dc.subject pedagogika cze
dc.subject children eng
dc.subject research eng
dc.subject evolution eng
dc.subject child psychology eng
dc.subject psychology eng
dc.subject pedagogy eng
dc.title K počátkům české pedopsychologie - pět polozapomenutých sjezdů pro výzkum dítěte cze
dc.title.alternative Back to the Beginnings of Czech Paedopsychology - Five Half-Forgotten Congresses regarding the Child Research eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Ďatko, Ilona
dc.date.accepted 2018-08-30
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is an analysis of the results of five congresses which were held in years 1922 - 1933 with purpose of presenting expert knowledge in children research at the time in Czechoslovakia. Mentions of people, themes and terms which were essential for given time is pivotal for this thesis. Perspective of issues in evolution of concept of personality of the child, its behavior and feelings will be outlined. Main contribution is in a complex analysis of preserved documents, which are nowadays often omitted even though they contain number of empiric findings for validation of today's pedagogical innovations. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38557
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla dotazy položené členy komise i v posudcích. Prokázala orientaci v tématu. cze
dc.identifier.stag 36273
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account