Simulace a řízení mechatronických systémů v prostředí LabVIEW

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor
dc.contributor.author Řezáč, Martin
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:25Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:25Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71904
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá návrhem aplikace pro modelování, simulaci a řízení mechatronických systémů v prostředí LabVIEW. Funkce aplikace je ověřena na modelu soustavy motorgenerátor získaného metodou experimentální identifikace. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject LabVIEW cze
dc.subject motor cze
dc.subject stavový regulátor cze
dc.subject identifikace cze
dc.subject LabVIEW eng
dc.subject engine eng
dc.subject state space controller eng
dc.subject identification eng
dc.title Simulace a řízení mechatronických systémů v prostředí LabVIEW cze
dc.title.alternative Simulation and control of mechatronic systems in LabVIEW eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Havlíček, Libor
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the design of application for modeling, simulation and control of mechatronic systems in LabVIEW. The application's functionality is verified on the model of the engine generator system obtained by the experimental identification method. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38671
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Hlavním cílem práce bylo využití simulačních nástrojů Control Design and Simulation Module prostředí LabVIEW k modelování, simulaci a řízení mechatronických systémů, konstrukci jejich statických i dynamickch charakteristik a jejich řízení regulátory zvolené struktury. Diplomant prokázal schopnost úspěšně a samostatně řešit zadaný úkol. Cíle diplomové práce byly splněny. cze
dc.identifier.stag 34621
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account