Simulační model vytápění rodinného domu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honc, Daniel
dc.contributor.author Mrázek, Michal
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:06:22Z
dc.date.available 2018-09-26T10:06:22Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71900
dc.description.abstract Účelem práce je návrh a ověření řízení teploty v rodinném domě pomocí prediktivního regulátoru. Velkou výhodou prediktivního řízení je možnost vzít v úvahu při výpočtu optimálního akčního zásahu vliv různých poruchových veličin, a to dokonce jejich budoucího průběhu. V práci je nejdříve vytvořen simulační model chování teploty v domě v simulačním prostředí Simulink. Na základě tohoto modelu jsou experimentální identifikací nalezeny přenosy topení, slunečního svitu a venkovní teploty pro jednu z místností, konkrétně pro obývací pokoj. Dále jsou na modelu porovnány různé způsoby regulace pomocí dvoupolohového regulátoru, PID regulátoru a prediktivního regulátoru. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject experimentální identifikace cze
dc.subject prediktivní regulace cze
dc.subject matematické modelování cze
dc.subject vytápění cze
dc.subject experimental identification eng
dc.subject predictive control eng
dc.subject mathematical modeling eng
dc.subject heating systems eng
dc.title Simulační model vytápění rodinného domu cze
dc.title.alternative Simulation model of a family home heating system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Doležel, Petr
dc.date.accepted 2018-09-19
dc.description.abstract-translated The aim of this work is a design and verification of heating control in a family home using model predictive control mechanisms. Big advantage of the predictive control is the possibility to take into account the influence of different variables on the output value counting with the dynamics. Firstly the simulation model of temperature behaviour in a home is created in Simulink software. Using experimental identification the transfer functions for heating, solar irradiation and outside temperature for the living room are found from the simulation model in Simulink. Then different approaches to control are shown using a relay, PID controller and predictive controller. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D38672
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika a informatika cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvořit simulační model vytápění rodinného domu a odsimulovat různé strategie řízení. Diplomant sestavil a realizoval poměrně složitý model, byl schopen samostatné práce a použil teoretické znalosti například při odvození prediktivního regulátoru s dopřednou znalostí poruchových veličin - okolní teploty a slunečního svitu. Všechny body zadání byly splněny. cze
dc.identifier.stag 32197
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account