Restaurování nástěnné malby s motivem "sv. Václav" v Nové Pace na čelní fasádě muzea

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana
dc.contributor.author Beranová, Anežka
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:05:50Z
dc.date.available 2018-09-26T10:05:50Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71894
dc.description.abstract Praktická část této práce se zabývá restaurováním nástěnné malby s motivem sv. Václava na fasádě městského muzea v Nové Pace. Jedná se o malbu z roku 1896, autorem konceptu malby je Stanislav Sucharda. Na malbě byl proveden průzkum invazivními i neinvazivními restaurátorskými metodami, na základě jeho výsledků byla malba restaurována. Hlavním problémem, který bylo nutné řešit při restaurování, byla nesoudržnost omítky a množství dutin lokalizovaných zejména v okolí tmelů. Dalším bodem byla rozsáhlá rekonstrukce barevné vrstvy malby. Teoretická část se zabývá neinvazivním průzkumem polí 5 a 6 na Emauzském cyklu. Jde o cyklus gotických nástěnných maleb v klášteře Na Slovanech v Praze, malby pocházejí z doby Karla IV. Předmětem průzkumu byla historie maleb, předchozí restaurátorské zásahy, původní technika a současný stav. Pro průzkum byly použity pouze neinvazivní metody. Průzkum byl proveden in situ, dále byly shromážděny archivní materiály, pomocí kterých byl zrekonstruován vývoj maleb ve 20. století. cze
dc.format 157 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject restaurování cze
dc.subject nástěnná malba cze
dc.subject průzkum cze
dc.subject Sucharda, Stanislav cze
dc.subject Emauzský cyklus cze
dc.subject restoration eng
dc.subject wall painting eng
dc.subject survey eng
dc.subject Sucharda, Stanislav eng
dc.subject Emaus monastery in Prague eng
dc.title Restaurování nástěnné malby s motivem "sv. Václav" v Nové Pace na čelní fasádě muzea cze
dc.title.alternative Restoration of wall painting "sv. Václav" in Nová Paka on the museum frontal facade eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šlézová, Táňa
dc.date.accepted 2018-09-20
dc.description.abstract-translated The practical part of this work deals with restoration of figural wall painting "sv. Václav", which is on a facade of the Museum building in Nová Paka. This painting was created in 1896, author of the concept is Stanislav Sucharda. Firt the survey was carried out, there were used both invasive and non-invasive methods. Then the restoration folowed. The main problém which autor had to deal with was a bad cohesion of the plaster and cavities in spots where the contact between original and old fillings was. Another big part of work was a reconstruction of the painting. Theoretical part deals with non-invasive survey of two wall painting sections (No. 5 and 6) in the Emaus monastery in Prague. It is a serie of gothic mural paintings, which were painted in the time of Charles IV. The survey was concerned with history of these parts, former restoration works, the original tecnique and current condition. There were only noninvasive methods used. The research was in situ carried out, then the archival materials were collected. Finally the evolution of this paintings was described. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury: Malba cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D38610
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence V první části obhajoby byl vytvořen prostor k prezentaci diplomové práce, následně byla diplomantka stručně seznámena se stanoviskem vedoucího práce a s oponentským posudkem. Poté byla možnost se vyjádřit k dílčím výhradám oponentky a následovaly dotazy ze strany členů komise. Po vyčerpání tématu diplomové práce následovaly otázky tří předem stanovených okruhů s hodnocením jednotlivých odpovědí ze strany dotazujících. Po opuštění místnosti ze strany diplomantky proběhla diskuse, v níž byla zvažována oprávněnost hodnocení vedoucího B, přičemž oponent navrhoval A a celkové hodnocení odpovědí na kladené otázky bylo rovněž A. V rámci diskuse byla též zmíněna kvalita teoretické práce a její hlubší záběr. Komise se proto přiklonila k hodnocení oponenta A a celkovému dojmu z kompetentních reakcí na dotazy a celkové hodnocení A bylo potvrzeno ze strany všech přítomných. cze
dc.identifier.stag 36639
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account