Klub českých turistů a Krkonoše před 1. světovou válkou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Zbyněk
dc.contributor.author Baláček, Tadeáš
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:05:18Z
dc.date.available 2018-09-26T10:05:18Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71880
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na aktivity Klubu českých turistů v Krkonoších před první světovou válkou. Velký důraz je brán na jilemnický odbor KČT, který jakožto největší odbor v Krkonoších významně přispěl nejen k rozvoji turistiky v našich nejvyšších horách. Práce se zaměřuje na také nelehké soužití mezi Čechy a Němci, které se v rámci krkonošské turistiky projevuje nejenom na boji o ovládnutí kopce Žalý, ale také v množství vandalských činů či konfliktech při pronajímání krkonošských bud. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject turistika cze
dc.subject Klub českých turistů cze
dc.subject Buchar, Jan cze
dc.subject Krkonoše cze
dc.subject Rakousko-Uhersko cze
dc.subject Jilemnice cze
dc.subject tourism eng
dc.subject Czech Tourist Club eng
dc.subject Buchar, Jan eng
dc.subject Giant Mountains eng
dc.subject Austria-Hungary eng
dc.subject Jilemnice eng
dc.title Klub českých turistů a Krkonoše před 1. světovou válkou cze
dc.title.alternative Czech Turist Club and the Giant Mountains before the WWI eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jiránek, Tomáš
dc.date.accepted 2018-08-31
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on the activities of the Czech Tourist Club (KČT) in the Giant Mountains before the First World War. Great emphasis is being placed on the Jilemnical unit of the KČT, which, as the largest one in the Giant Mountains, contributed not only to the development of tourism in the Czech highest mountains. The work focuses on the difficult coexistence between the Czechs and the Germans, which manifests itself in the Giant Mountains tourism not only in the fight for the dominion of the Žalý hill, but also in several vandalistic acts or conflicts during the rental of Giant Mountains buds. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38474
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení támatu bakalářské práce - cíl, prameny, literatura. 2. Seznámení komise s posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce. 3. Reakce na podněty obsažené v posudcích. 4. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 32492
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account