Literární kavárna FRA v kontextu nakladatelské praxe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Studený, Jiří
dc.contributor.author Langr, Petr
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:05:09Z
dc.date.available 2018-09-26T10:05:09Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71877
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na činnost literární kavárny a nakladatelství Fra. V první části jsou vysvětleny pojmy související s nakladatelskou a redaktorskou prací, knižním trhem, literární, knižní kulturou a teorií paratextů. Druhá část se věnuje samotné činnosti literární kavárny Fra, akcím a autorským čtením pořádaným nakladatelstvím. Třetí část práce obsahuje analýzu ediční činnosti nakladatelství a věnuje pozornost rovněž autorům, kteří jsou na internetových stránkách Fra popsání jako "Lidé FRA". cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject literární kavárna Fra cze
dc.subject nakladatelství Fra cze
dc.subject autorské čtení cze
dc.subject edice Fra cze
dc.subject literary Café Fra eng
dc.subject publishing house Fra eng
dc.subject author reading eng
dc.subject editions Fra eng
dc.title Literární kavárna FRA v kontextu nakladatelské praxe cze
dc.title.alternative Literary Café FRA in the Context of Publishing Activities eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říha, Ivo
dc.date.accepted 2018-08-30
dc.description.abstract-translated This work is based on analysing activity of literary café and publishing house Fra. In the first part are described concepts related to publishing work, book market, literary, book culture and theory of paratexts. The second part consists of the work of Café Fra, their events and author readings found by publishing house. In the third part are described editions, authors known as "Lidé FRA". eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Historicko-literární studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38506
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorem. 2. Seznámení s posudky. 3. Rozprava: další domácí instituce liter. komunikace a jejich srovnání s Literární kavárnou FRA. Pronikání autorů nakladatelství do zahraničí. Propojení FRA a firmy Moleskin. Role P. Borkovce v liter. kavárně FRA. cze
dc.identifier.stag 34861
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account