Hodnocení kvality péče dětmi hospitalizovanými na standardním dětském oddělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hlaváčková, Eva
dc.contributor.author Hubalová, Radka
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:29Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:29Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-08-16
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71855
dc.description.abstract Diplomová práce je teoreticko-průzkumnou prací, věnující se problematice hodnocení kvality ošetřovatelské péče na dětských odděleních. Výsledky dotazníkového šetření ukazují, jak děti hodnotí péči ošetřujícího personálu a jak je důležité poskytnout jim adekvátní nástroj. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětští pacienti cze
dc.subject kvalita cze
dc.subject ošetřovatelská péče cze
dc.subject child patients eng
dc.subject quality eng
dc.subject nursing care eng
dc.title Hodnocení kvality péče dětmi hospitalizovanými na standardním dětském oddělení cze
dc.title.alternative Evaluation of quality of care by children hospitalized at the standard children's ward eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Pospíchal, Jan
dc.date.accepted 2018-09-03
dc.description.abstract-translated The thesis is a theoretical and research work devoted to problematics evaluation of the quality of nursing care in children´s department. The results of the questionnaire research show how children evaluate nursing care and how important it is to provide them with an adequate instrument. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Ošetřovatelská péče v interních oborech cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38664
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: D Hodnocení oponenta: E Doplňující otázky k obhajobě: 1. Je většina respondentů 7 letých, kteří neodpověděli na otázku č. 4? 2. Byly děti, kterým sestry nedělali v nemocnici společnost hospitalizované s rodičem? Váš názor ze str. 59, který z dat můžete přesně zjistit. 3. Byli všichni respondenti, kteří negativně odpověděli na otázky 50 až 53 hospitalizovaní v době omezení návštěv? cze
dc.identifier.stag 36611
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account