Péče o dutinu ústní u pacientů s diabetes mellitus

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chrudimská, Lucie
dc.contributor.author Šrámková, Kateřina
dc.date.accessioned 2018-09-26T10:04:15Z
dc.date.available 2018-09-26T10:04:15Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (FZS)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71850
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou "Péče o dutinu ústní u pacientů s diabetes mellitus". Teoretická část obsahuje stručné shrnutí anatomie a fyziologie dutiny ústní, dále dopad onemocnění diabetes mellitus na dutinu ústní, souvislost mezi nimi a následně přehled péče o dutinu ústní. Výzkumná část zjišťuje, jestli diabetici mají povědomí o tom, že se onemocnění diabetes mellitus a dutina ústní navzájem ovlivňují, a jak o dutinu ústní pečují. Praktickým výstupem práce je edukační materiál pro diabetiky. cze
dc.format 74 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zuby cze
dc.subject dutina ústní cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject péče cze
dc.subject orální zdraví cze
dc.subject teeth eng
dc.subject oral cavity eng
dc.subject diabetes mellitus eng
dc.subject care eng
dc.subject oral health eng
dc.title Péče o dutinu ústní u pacientů s diabetes mellitus cze
dc.title.alternative Oral cavity care of patiens with diabetes mellitus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana
dc.date.accepted 2018-09-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic "Oral cavity care of patients with diabetes mellitus". The theoretical part contains a brief overview of the anatomy and physiology of the oral cavity, the influence of diabetes mellitus on the oral cavity, the relationship between them and the overview of the oral cavity care. The practical part finds out whether the diabetics are aware of the fact that diabetes mellitus and oral cavity affect each other and how they take care of their oral cavity. In conclusion, educational material was created for diabetics. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D38658
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: A Hodnocení oponenta: A Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jakým způsobem je realizována léčba lichenoidních změn na sliznici dutiny ústní? 2. Jakým způsobem by bylo možné zoptimalizovat spolupráci mezi stomatologem a diabetologem v péči o klienty s diabetem mellitem? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná. cze
dc.identifier.stag 36176
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account