Analysis of Edgar Allan Poe's Style of Writing in Graded Reader Publications

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roebuck, Olga
dc.contributor.author Pinkrová, Eva
dc.date.accessioned 2018-09-10T08:12:53Z
dc.date.available 2018-09-10T08:12:53Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71787
dc.description.abstract This paper deals with the question of retaining Edgar Allan Poe's writing style in Graded Reader Publications. Poe's writing style is characterized in the first chapter, the style of Graded Readers in the second chapter. In the last chapter, the original version of Poe's short story "The Black Cat" is compared to its simplified version, graded according to the language levels of Penguin Graded Readers. The aim of this analysis is to determine whether Poe's unique writing style and his original intention are retained in the adapted versions of his works. en
dc.format 47 s.
dc.language.iso en cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení
dc.subject Edgar Allan Poe en
dc.subject Graded Readers en
dc.subject The Black Cat en
dc.title Analysis of Edgar Allan Poe's Style of Writing in Graded Reader Publications en
dc.type bakalářská práce cze
dc.description.abstract-translated Bakalářská práce se zabývá otázkou zachování autorského rukopisu Edgara Allana Poea ve zjednodušených publikacích, tzv. Graded Readers. Poeův typický styl psaní je charakterizován v úvodní kapitole, styl Graded Reader Publications v kapitole druhé. Závěrečná kapitola je věnována textové analýze originálu Poeovy povídky "Černý kocour" ("The Black Cat") a jeho zjednodušené verze (upravené v rámci vydavatelství Penguin Readers), s cílem zjistit, do jaké míry tato adaptace vyhovuje Poeovu původnímu autorskému záměru. cze
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38341
dc.thesis.degree-program Anglický jazyk pro hospodářskou praxi cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account