Passive voice in scientific style

Show simple item record

dc.contributor.advisor Huschová, Petra
dc.contributor.author Kučerová, Hana
dc.date.accessioned 2018-09-10T07:42:40Z
dc.date.available 2018-09-10T07:42:40Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71786
dc.description.abstract The work focuses on the passive voice, the relation between active and passive, it explains how and when it is formed. It clarifies the conditions and constraints of the usage. The work describes the function of the passive and its frequency based on the analysis of selected texts written in scientific style. en
dc.format 95 s.
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject passive en
dc.subject active en
dc.subject agent en
dc.subject scientific style en
dc.subject functional sentence perspective en
dc.subject trpný rod cze
dc.subject činný rod cze
dc.subject agens cze
dc.subject odborný styl cze
dc.subject funkční větná perspektiva cze
dc.title Passive voice in scientific style en
dc.title.alternative Trpný rod v anglickém odborném stylu cze
dc.type diplomová práce cze
dc.description.abstract-translated Práce se zaměřuje na trpný rod, vztah mezi činným a trpným rodem a vysvětluje jeho tvoření. Objasňuje podmínky a omezení jeho užití. Práce popisuje funkci trpného rodu a jeho četnost na základě analýzy vybraných textu odborného stylu. cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38340
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account