Lithium, jeho vlastnosti a využití v technologické praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frolich, Karel
dc.contributor.author Moravec, Jakub
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:44:26Z
dc.date.available 2018-08-30T07:44:26Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71762
dc.description.abstract Lithium získalo na popularitě teprve nedávno (počátek 21. století), ačkoliv bylo objeveno již před dvě stě lety. Tato práce se zabývá vlastnostmi lithia a jeho aplikacemi v průmyslu. V současnosti lithium nachází uplatnění především ve výrobě elektrických baterií. Vyrábí se jak nenabíjecí, tak nabíjecí baterie, akumulátory. Práce je zaměřena především na lithiové akumulátory a jejich vývoj. Zároveň se v této práci zabývám i možnostmi recyklace baterií, jelikož jejich recyklace je velice nákladná nebo k ní vůbec nedochází a použité baterie se pouze skladují. Mnoho průmyslových odvětví také využívá lithium, v některých tvoří dokonce nenahraditelnou surovinu. Lithium tvoří mnoho minerálů a je obsaženo v mnoha horninách, ovšem ekonomicky dostupná ložiska se vyskytují jen na několika místech na Zemi. cze
dc.format 39 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject lithium cze
dc.subject vlastnosti cze
dc.subject těžba cze
dc.subject technologické využití cze
dc.subject akumulátory cze
dc.subject recyklace cze
dc.subject lithium eng
dc.subject properties eng
dc.subject mining eng
dc.subject technological use eng
dc.subject accumulators eng
dc.subject recycling eng
dc.title Lithium, jeho vlastnosti a využití v technologické praxi cze
dc.title.alternative Lithium, its properties and technological utilization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated Lithium gained popularity only recently (the beginning of the 21st century) although it was discovered two hundred years ago. This work deals with the properties of lithium and its applications in industry. At present, lithium is mainly used in the production of electric batteries. Both non-rechargeable and rechargeable batteries accumulators are produced. This work is mainly focused on lithium accumulators and their development. At the same time this paper also deals with the possibilities of recycling batteries. Recycling batteries is very expensive and because of that, majority of batteries are only stored. Lithium is used in many industries in some of which it is even an irreplaceable material. Many minerals and rock contain lithium but economically profitable deposits occur only in several places on Earth. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38561
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 35619
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account