Adsorptivní separace C3 uhlovodíků na čistě silikátových ADOR zeolitech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulánek, Roman
dc.contributor.author Halamek, Jakub
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:44:25Z
dc.date.available 2018-08-30T07:44:25Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71761
dc.description.abstract Tato práce se věnuje studiu adsorpce propenu a propanu na zeolitech syntetizovaných tzv. ADOR procesem (UTL, IPC-2, -4, -9 a -10). V teoretické části jsou shrnuty dosavadní znalosti týkající se adsorptivních separací lehkých uhlovodíků, základní informace o zeolitových adsorbentech a popis a význam ADOR procesu pro syntézu nových zeolitických struktur. Experimentální část se zabývá studiem adsorpce propanu a propenu na čistě silikátových ADOR zeolitech jak z pohledu chemické rovnováhy, tak z pohledu ustalování chemické rovnováhy. cze
dc.format 66 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject separace cze
dc.subject propen cze
dc.subject propan cze
dc.subject adsorpce cze
dc.subject zeolit cze
dc.subject ADOR proces cze
dc.subject separation eng
dc.subject propene eng
dc.subject propane eng
dc.subject adsorption eng
dc.subject zeolite eng
dc.subject ADOR process eng
dc.title Adsorptivní separace C3 uhlovodíků na čistě silikátových ADOR zeolitech cze
dc.title.alternative Adsorptive separation of the C3 hydrocarbons on pure silica ADOR zeolites eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated This work deals with adsorption of propene and propane on zeolites synthesized by the so called ADOR process (UTL, IPC-2, -4, -9 and -10). Existing knowledge concerning adsorptive separations of light hydrocarbons, basic information about zeolitic adsorbents and description and importance of the ADOR process for the synthesis of new zeolitic structures are summarized in the theoretical section. In the experimental section, a study of adsorption of propane and propene on pure silica ADOR zeolites was carried out, both with respect to chemical equilibrium and the kinetics of reaching chemical equilibrium. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38559
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalář přednesl výsledky své bakalářské práce a zodpověděl dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 35618
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account