Stanovení cytotoxické aktivity monocyklopentadienylových a monoindenylových komplexů molybdenu obsahující N, N chelátující ligandy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vinklárek, Jaromír
dc.contributor.author Hofmanová, Daniela
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:55Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:55Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 21. 8. 2021. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71744
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na stanovení inhibiční aktivity IC50 monocyklopentadienylových a indenylových sloučenin molybdenu. V teoretické části jsou zahrnuty základní informace týkající se nádorového onemocnění, rozdělení a popsání cytostatických látek až po sloučeniny molybdenu. V navazující praktické části práce je popsáno testování organokovových sloučenin s centrálním kovem molybdenu za pomocí WST-1 testu na buněčné linii MOLT-4 odvozené od T-lymfocytární leukémie. Inhibiční aktivita byla celkově stanovena u 13 molybdenových sloučenin. Nejaktivnějšími komplexy byly sloučeniny (MoS2, MoP2, Mo2) obsahující N, N'-chelátově vázaný 4,7-difenyl-1,10-fenantrolin. Nejúčinnějším byl komplex MoS2 s IC50 = 0,18 ± 0,02 ?mol/l. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 21. 8. 2021. cze
dc.subject nádory cze
dc.subject cytostatika cze
dc.subject rakovina cze
dc.subject molybdenocendichlorid cze
dc.subject WST-1 cze
dc.subject IC50 cze
dc.subject tumors eng
dc.subject cytostatics eng
dc.subject cancer eng
dc.subject molybdenocene dichloride eng
dc.subject WST-1 eng
dc.subject IC50 eng
dc.title Stanovení cytotoxické aktivity monocyklopentadienylových a monoindenylových komplexů molybdenu obsahující N, N chelátující ligandy. cze
dc.title.alternative Determination of cytostatic activity of monocyclopentadienyl and monoindenyl complexes of molybdenum containing N, N- chelating ligands. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor´s thesis is focused on determination of inhibition activity of IC50 monocyclopentadienyl and indenyl compounds of molybdenum. The theoretical part includes basic information about tumor diseases, distribution and description of cytostatic substances. The following practical part describes the testing of organometallic compounds with molybdenum central metal using a WST-1 assay on the T-lymphoblastic leukemia cell line MOLT-4. Inhibitory activity was generally determined in 13 molybdenum compounds. Complexes with the high cytotoxic activity (MoS2, MoP2, Mo2) containig N, N'-chelate 4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline. The complex MoS2 was most effective with IC50 = 0,18 ± 0,02 ?mol/l. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38435
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 35654
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account