Kvasinkové infekce u imunosuprimovaných pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Kašpar, Michal
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:51Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:51Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71733
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ve stručnosti základní charakteristikou kvasinek. V další části jsou podrobně popsány jednotlivé rody patogenních kvasinek. Třetí část je věnována hlavním příčinám kvasinkové infekce, zejména ve spojitosti s imunosuprimovanými pacienty. V předposlední části jsou popsány nejznámnější antimykotika. Poslední část představuje jednak základní, ale také novější laboratorní metody pro identifikaci kvasinek. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvasinky cze
dc.subject infekce cze
dc.subject antimykotika cze
dc.subject imunosuprese cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject yeast eng
dc.subject infection eng
dc.subject antimycotics eng
dc.subject immunosuppression eng
dc.subject diagnosis eng
dc.title Kvasinkové infekce u imunosuprimovaných pacientů cze
dc.title.alternative Yeast infections in immunosuppressed patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-21
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals in brief with the basic characteristics of the yeast. In the next part are described in detail the individual genera of pathogenic yeasts. The third part deals with the main causes of yeast infection, especially in connection with immunosuppressed patients. The fourth part describes the most famous antimycotics. The last part presents basic but also newer laboratory methods for the identification of yeasts. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38414
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Průběh obhajoby bakalářské práce: 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 35192
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account