Zátěžové fyzické testy na základních školách u dětí s odlišnou pohybovou aktivitou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie
dc.contributor.author Štěpánová, Monika
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:46Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:46Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71720
dc.description.abstract Tématem této práce je provedení zátěžových testů na základních školách. Součástí práce je také seznámení s vývojovou psychologií pubescentů, popis pohybových schopností, typů svaloviny a seznámení s jednotlivými cviky, které žáci a žákyně prováděli. Součástí práce je praktická část, kde jsou uvedeny a zhodnoceny výsledky testů. cze
dc.format 83 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pubescenti cze
dc.subject vývojová psychologie cze
dc.subject pohybové schopnosti cze
dc.subject tepová frekvence cze
dc.subject krevní tlak cze
dc.subject sed-leh cze
dc.subject shyb/výdrž ve shybu cze
dc.subject klik cze
dc.subject kosterní svalovina cze
dc.subject tlakoměr/tonometr cze
dc.subject pubescent eng
dc.subject developmental psychology eng
dc.subject movement abilities eng
dc.subject pulse eng
dc.subject blood pressure eng
dc.subject sit-ups eng
dc.subject pull-up / endurance in shy eng
dc.subject click eng
dc.subject skeletal muscle eng
dc.subject barometer/tonometer eng
dc.title Zátěžové fyzické testy na základních školách u dětí s odlišnou pohybovou aktivitou cze
dc.title.alternative The physical tests of children on a primary schoool´s with a different physical activity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-22
dc.description.abstract-translated The theme of this work is carrying out load tests at elementary schools. Introduction of developmental psychology of pubescent, description of physical abilities, types of muscles and introduction with individual exercises, which have performed by pupils during tests, are included of this work. Results of tests and their discussion are also included of this work. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38429
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuse k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Student/ka zodpověděla všechny otázky a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 35167
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account