Toxicita aminofenolických léčiv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Brožová, Monika
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:41Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:41Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71707
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá toxicitou vybraných aminofenolických léčiv a pro kompletnost je zde uvedena i toxicita ibuprofenu. V úvodu jsou zmíněny základní informace o analgetických a antipyretických přípravcích a o jejich možných hepatotoxických a nefrotoxických účincích. Dále je zde vysvětlena biotransformace xenobiotik a v další části práce jsou podrobně popsána 4 léčiva paracetamol, fenacetin, mesalazin a ibuprofen. U těchto léčiv je detailně charakterizován především jejich metabolismus a toxicita. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject hepatotoxicita cze
dc.subject hepatotoxicity eng
dc.subject nefrotoxicita cze
dc.subject xenobiotika cze
dc.subject paracetamol cze
dc.subject mesalazin cze
dc.subject ibuprofen cze
dc.subject fenacetin cze
dc.subject nephrotoxicity eng
dc.subject xenobiotics eng
dc.subject acetaminophen eng
dc.subject mesalazine eng
dc.subject ibuprofen eng
dc.subject phenacetine eng
dc.title Toxicita aminofenolických léčiv cze
dc.title.alternative Toxicity of aminophenolic compounds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the toxicity of selected aminophenolic drugs and the toxicity of ibuprofen is also presented. The introduction contains basic information about analgesic and antipyretic drugs and their likely hepatotoxic and nephrotoxic effects. In addition, the thesis characterizes biotransformation of xenobiotics and describes in detail four drugs, i.e. acetaminophen, phenacetine, mesalazine and ibuprofen, regarding their acting, metabolism and toxicity. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38384
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Student/ka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 35132
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account