Vliv výchozích látek na kvalitu pigmentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Žaneta
dc.contributor.author Včeláková, Michaela
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:20Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:20Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-12
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71678
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá pigmenty odvozenými od BiFeO3, které vznikly částečným nahrazením iontů Bi3+ ionty Sr2+ za vzniku pigmentu obecného vzorce Sr0,15Bi0,85FeO3-. Syntéza byla provedena reakcí v pevné fázi za vysokých teplot z různých výchozích surovin železa i stroncia. Byl sledován vliv výchozích surovin na fázové složení, velikost částic a barevnost pigmentů. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pigmenty cze
dc.subject hnědé pigmenty cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject pigments eng
dc.subject brown pigments eng
dc.subject colour properties eng
dc.title Vliv výchozích látek na kvalitu pigmentu cze
dc.title.alternative Effect of initial reagents on pigment quality eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with pigments derived from BiFeO3, which were formed by partial substitution of Bi3+ ions with Sr2+ ions to form the pigment Sr0,15Bi0,85FeO3- . The synthesis was performed by solid phase reaction at high temperatures from various starting materials of iron and strontium. The effect of starting materials on the state composition, particle size and pigment colouring was monitored. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38265
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila bakalářskou práci a zodpověděla otázky komise. Otázky komise: Postupné zvyšování teploty, vysvětlení zkratek týkajících se bakalářské práce, barevnost pigmentů, volba složení materiálu. cze
dc.identifier.stag 35657
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account