Kontaminanty v dětské výživě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor
dc.contributor.author Vrbická, Pavla
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:43:08Z
dc.date.available 2018-08-30T07:43:08Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-07-02
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71673
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na 5 vybraných kontaminantů, které se objevily v dětské výživě. V úvodu je základ potravinové legislativy, konkrétně týkající se dětské výživy a kontaminantů. U vybraných kontaminantů byly uvedeny jejich vlastnosti, popsán jejich výskyt v životním prostředí a potravinách. Dále jsou zde uvedeny konkrétní příklady, kdy byly tyto kontaminanty nalezeny ve výživě, která je určena kojencům, nebo malým dětem. V závěru práce jsou návrhy na minimalizace vzniku kontaminantů v potravinách. cze
dc.format 44 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dětská výživa cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject bisfenol a cze
dc.subject dibutylftalát cze
dc.subject akrylamid cze
dc.subject 3-chlor-propan-1 cze
dc.subject 2-diol cze
dc.subject furan cze
dc.subject baby food eng
dc.subject contamination eng
dc.subject bisfenol a eng
dc.subject dibuthylphtalate eng
dc.subject acrylamide eng
dc.subject 3-chloropropane-1 eng
dc.subject 2-diol eng
dc.subject furan eng
dc.title Kontaminanty v dětské výživě cze
dc.title.alternative Contaminants in baby food eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on 5 selected contaminants that appear in baby food. In the introduction is described food legislation, concerning of baby food and contaminants. Selected contaminants are further disscused with relation to environment and their occurrence in food. Particular are introduced examples of contamination of nutrition intended for infants or small children. At the end of the thesis, there are proposals to minimize the formation of contaminants in food. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38760
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka úspěšně obhájila bakalářskou práci a zodpověděla otázky komise. cze
dc.identifier.stag 35791
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account