Vliv výroby buničiny z jednoletých rostlin na ČOV OP papírna, s.r.o. Olšany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dušek, Libor
dc.contributor.author Podhorná, Iveta
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:41:26Z
dc.date.available 2018-08-30T07:41:26Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71607
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována dopadu výroby buničiny z jednoletých rostlin na ukazatele znečištění v odpadních vodách. V teoretické části je pojednáno o výrobě buničiny z jednoletých rostlin a popis funkce ČOV. Experimentální část práce se zabývá praktickým měřením ukazatelů znečištění. cze
dc.format 43 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject Odpadní vody cze
dc.subject jednoleté rostliny cze
dc.subject ukazatelé znečištění cze
dc.subject waste water eng
dc.subject annual plants eng
dc.subject indicators of pollution. eng
dc.title Vliv výroby buničiny z jednoletých rostlin na ČOV OP papírna, s.r.o. Olšany cze
dc.title.alternative Influence of production of pulp from annual plants to waste water treatment plant OP paper mill, s.r.o, Olšany eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-08-20
dc.description.abstract-translated The thesis is devoted to the impact of production pulp from annual plants on pollution indicators in waste water. The theoretical part includes overview production of pulp from annual plants and function description of the waste water treatment plant function. The experimental part of the work deals with the practical measurement indicators of pollution. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D38576
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Bakalářka přednesla výsledky své bakalřské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 35547
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account