Anna Macková - umělkyně, partnerka, rebelka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena
dc.contributor.author Pastuchová, Věra
dc.date.accessioned 2018-08-30T07:41:12Z
dc.date.available 2018-08-30T07:41:12Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2018-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/71596
dc.description.abstract Práce se zabývá životem a dílem malířky a grafičky Anny Mackové jakožto umělkyně z řady třetí generace emancipovaných umělkyň na pozadí první poloviny 20. století. V úvodu se nachází rozbor dosavadního historiografického zpracování tématu, následuje krátké seznámení s celoživotním partnerem Mackové Josefem Váchalem. Stěžejní část práce se zabývá osobou Anny Mackové. Popisuje její dětství a zázemí v rodině, pražská studia umění, ale například také vztahy, které ovlivňovaly její život. Práce mapuje období působení v Kruhu výtvarných umělkyň, její léta prožitá v Praze i ta po přesídlení do Studeňan. V neposlední řadě práce seznamuje čtenáře s obsáhlým dílem Mackové a se stěžejními výstavami, na kterých za jejího života, ale také po smrti bylo její dílo vystaveno. cze
dc.format 146 s. (340 000 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Anna Macková cze
dc.subject Josef Váchal cze
dc.subject Kruh výtvarných umělkyň cze
dc.subject malířka cze
dc.subject grafička cze
dc.subject exlibris cze
dc.subject Studeňany cze
dc.subject Anna Macková eng
dc.subject Josef Váchal eng
dc.subject Women Circle Of Fine Artists (Kruh výtvarných umělkyň eng
dc.subject graphic artist eng
dc.subject exlibris eng
dc.subject Studeňany. eng
dc.title Anna Macková - umělkyně, partnerka, rebelka cze
dc.title.alternative Anna Macková - an Artist, a Partner, a Rebel eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stráníková, Jana
dc.date.accepted 2018-08-27
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with life and work of a graphic designer and painter Anna Macková (1887-1969), who is generally known as a life partner of Josefa Váchal. This extraordinary woman belonged to the third generation of emancipated artists. The introduction offers analysis of historiography of the topic. The thesis describes her childhood and background of the family, Prague studies of art, and also relationships that had influence on her life. It maps the period of her active work in the Women Circle Of Fine Artists (Kruh výtvarných umělkyň), her Prague years and relocation to Studeňany. Las but not least, the thesis gives overview of extensive work of art and the major exhibitions. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Gender history cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D38459
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení tématu DP. 2. Metodická východiska, prameny, literatura. 3. Seznámení komise s posudky vedoucího DP a oponenta DP. 4. Reakce diplomantky. 5. Závěrečná rozprava. cze
dc.identifier.stag 35671
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account